Nabavke za 2017 godinu

Pregled nabavki
Naziv Status Dokumentacija
Nabavka filtera za potrebe aerodromske mehanizacije U toku Otvori
Nadzor i ispitivanja nad betonskim radovima na rekonstrukciji parkirne platforme U toku Otvori
Sanacija asfaltnih površina ispod avio mosta (betonska podloga) U toku Otvori
Isporuka i montaža rashladne komore U toku Otvori
Kamere za sistem video nadzora U toku Otvori
Električni elevatori sa nadogradnjom U toku Otvori
Isporuka orginalnih rezervnih dijelova i usluge interventnog servisa za aerodromske četke, snjegobacače i plugove proizvođača Overaasen AS, Norvrška (za period od dvije godine) U toku Otvori
Informatička oprema za procesuiranje putnika i prtljaga U toku Otvori
Mrežna oprema U toku Otvori
Izrada i montaža reklamnih tijela U toku Otvori
Izvođenje građevinsko-zanatskih radova na adaptaciji 1. sprata Terminala B U toku Otvori
Prirodna izvorska voda pakovana za dispanzere U toku Otvori
Paletna kolica U toku Otvori
Tepisi za čišćenje operativnih površina od stranih objekata U toku Otvori
Boarding karte i privjesci za putnički prtljag U toku Otvori
Izrada i montaža elemenata pokrova šatora i cerada za opremu MAS U toku Otvori
Hardwareski resursi U toku Otvori
TETRA radio-komunikaciona oprema U toku Otvori
Zamjena postojećih rolo vrata na garaži spasilačko-vatrogasnih vozila U toku Otvori
Građevniski i građevinsko-zanatski radovi na uklanjanju/rušenju objekata Terminal A i Poslovna zgrada U toku Otvori
LED aerodromski znaci U toku Otvori
Oprema za nadogradnju sistema fiksne telefonije U toku Otvori
Isporuka orginalnih rezervnih dijelova i usluge interventnog servisa za traktore Massey Ferguson, multiposipače i plugove U toku Otvori
Jednokratne kartice za SIEMENS parking sistem i kartice za čišćenje (sukcesivna isporuka na period od tri godine) U toku Otvori
Isporuka i montaža kontejnerskih ansambla U toku Otvori
Elektro-materijal U toku Otvori
Samostojeća čuvarska kućica U toku Otvori
Sistem barijera za usmjeravanje putnika u Terminalu B U toku Otvori
Snimanje debljina asfaltnih slojeva na manevarskim površinama Završen Otvori
LDPE vrećice Završen Otvori
Održavanje klimatizacionih uređaja U toku Otvori
Aplikativni software Završen Otvori
Uporedna analiza izvještaja o stanju operativnih površina U toku Otvori
Modularni ormarići za elektronski nadzor i odlaganje ključeva U toku Otvori
LED rasvjeta za parking U toku Otvori
Rekonstrukcija centralnog kanala oborinske kanalizacije - Faza II U toku Otvori
Originalni rezervni dijelovi i potrošni materijal za servis kamiona proizvođača SCANIA CV AKTIEBOLAG Švedska i usluga interventnog održavanja (za period od dvije godine) U toku Otvori
Nabavka tečnih goriva za registrovani vozni park aerodroma sa sukcesivnom isporukom na pumpnim stanicama ponuđača Završen Otvori
Isporuka orginalnih rezervnih dijelova i usluge interventnog servisa za vatrogasno vozilo proizvođača Ziegler (za period jedne godine) Završen Otvori
Dogradnja DMS-a (Document managment systema) Završen Otvori
Servis električnih ugostiteljskih uređaja Završen Otvori
Gume za potrebe aerodromske mehanizacije Završen Otvori
Odvoz otpada iz kruga aerodroma, neškodljivo uništenje roba, te mašinsko čišćenje i pranje asfaltnih površina u krugu J.P. Međunarodni aerodrom “SARAJEVO” d.o.o. Sarajevo Završen Otvori
Isporuka orginalnih rezervnih dijelova i usluge interventnog servisa za agregate proizvođača HITZINGER GmbH, Austrija (za period od dvije godine) Završen Otvori
Isporuka orginalnih rezervnih dijelova i usluge interventnog servisa za vatrogasna vozila proizvođača ROSENBAUER INTERNATIONAL GmbH, Austrija (za period od dvije godine) Završen Otvori
Protivpožarno obezbjeđenje Međunarodnog aerodroma Sarajevo za VII vatrogasnu kategoriju (na period od dvije godine) Završen Otvori
Špediterske usluge Završen Otvori
Sistemski software Završen Otvori
Tekuće održavanje operativnih površina Završen Otvori
LED svjetijke za pistu Završen Otvori
Redovan i interventni servis UPS-ova proizvođača SOCOMEC UPS Francuska Završen Otvori
Vatrogasno pjenilo Završen Otvori
Tečna goriva za neregistrovana aerodromska vozila, termogene i agregate (za period od jedne godine) Završen Otvori
Preventivno i interventno održavanje sistema komercijalnog parkinga proizvođača „SIEMENS“ – Njemačka (za period od dvije godine) Završen Otvori
Službena i radna obuća i odjeća U toku Otvori
Nadzor i ispitivanja nad betonskim radovima na rekonstrukciji parkirne platforme Završen Otvori
Kreiranje i štampanje magazina SIAM Završen Otvori
Održavanje fotokopir i fax aparata Završen Otvori
Štampani materijal Završen Otvori
Usluge osiguranja od odgovornosti iz djelatnosti za štete pričinjene trećim licima Završen Otvori
DCS - Departure Control System Završen Otvori
Usluge fiksne telefonije U toku Otvori
Materijal za održavanje čistoće Završen Otvori
Implementacija zahtjeva novih verzija normi ISO 9001 i ISO 14001 prema verziji iz 2015. god Završen Otvori
Roller za X-ray uređaj - izlazni i inox stol Završen Otvori

Sarajevo Airport Magazine
Centrotrans BUS STOP Aerodrom - Baščaršija

Oglasna ploča
Politike ISU i Okolinski izvještaji
Turističke informacije