Nabavke za 2017 godinu

Pregled nabavki
Naziv Status Dokumentacija
Isporuka orginalnih rezervnih dijelova i usluge interventnog servisa za traktore Massey Ferguson, multiposipače i plugove U toku Otvori
Jednokratne kartice za SIEMENS parking sistem i kartice za čišćenje (sukcesivna isporuka na period od tri godine) U toku Otvori
Isporuka i montaža kontejnerskih ansambla U toku Otvori
Elektro-materijal U toku Otvori
Samostojeća čuvarska kućica U toku Otvori
Sistem barijera za usmjeravanje putnika u Terminalu B U toku Otvori
Snimanje debljina asfaltnih slojeva na manevarskim površinama U toku Otvori
LDPE vrećice U toku Otvori
Održavanje klimatizacionih uređaja U toku Otvori
Aplikativni software U toku Otvori
Uporedna analiza izvještaja o stanju operativnih površina U toku Otvori
Modularni ormarići za elektronski nadzor i odlaganje ključeva U toku Otvori
LED rasvjeta za parking U toku Otvori
Rekonstrukcija centralnog kanala oborinske kanalizacije - Faza II U toku Otvori
Originalni rezervni dijelovi i potrošni materijal za servis kamiona proizvođača SCANIA CV AKTIEBOLAG Švedska i usluga interventnog održavanja (za period od dvije godine) U toku Otvori
Nabavka tečnih goriva za registrovani vozni park aerodroma sa sukcesivnom isporukom na pumpnim stanicama ponuđača U toku Otvori
Isporuka orginalnih rezervnih dijelova i usluge interventnog servisa za vatrogasno vozilo proizvođača Ziegler (za period jedne godine) U toku Otvori
Dogradnja DMS-a (Document managment systema) U toku Otvori
Servis električnih ugostiteljskih uređaja U toku Otvori
Gume za potrebe aerodromske mehanizacije U toku Otvori
Odvoz otpada iz kruga aerodroma, neškodljivo uništenje roba, te mašinsko čišćenje i pranje asfaltnih površina u krugu J.P. Međunarodni aerodrom “SARAJEVO” d.o.o. Sarajevo U toku Otvori
Isporuka orginalnih rezervnih dijelova i usluge interventnog servisa za agregate proizvođača HITZINGER GmbH, Austrija (za period od dvije godine) Završen Otvori
Isporuka orginalnih rezervnih dijelova i usluge interventnog servisa za vatrogasna vozila proizvođača ROSENBAUER INTERNATIONAL GmbH, Austrija (za period od dvije godine) U toku Otvori
Protivpožarno obezbjeđenje Međunarodnog aerodroma Sarajevo za VII vatrogasnu kategoriju (na period od dvije godine) U toku Otvori
Špediterske usluge U toku Otvori
Sistemski software Završen Otvori
Tekuće održavanje operativnih površina U toku Otvori
LED svjetijke za pistu Završen Otvori
Redovan i interventni servis UPS-ova proizvođača SOCOMEC UPS Francuska U toku Otvori
Vatrogasno pjenilo Završen Otvori
Tečna goriva za neregistrovana aerodromska vozila, termogene i agregate (za period od jedne godine) U toku Otvori
Preventivno i interventno održavanje sistema komercijalnog parkinga proizvođača „SIEMENS“ – Njemačka (za period od dvije godine) U toku Otvori
Službena i radna obuća i odjeća U toku Otvori
Nadzor i ispitivanja nad betonskim radovima na rekonstrukciji parkirne platforme Završen Otvori
Kreiranje i štampanje magazina SIAM Završen Otvori
Održavanje fotokopir i fax aparata U toku Otvori
Štampani materijal Završen Otvori
Usluge osiguranja od odgovornosti iz djelatnosti za štete pričinjene trećim licima U toku Otvori
DCS - Departure Control System Završen Otvori
Usluge fiksne telefonije U toku Otvori
Materijal za održavanje čistoće Završen Otvori
Implementacija zahtjeva novih verzija normi ISO 9001 i ISO 14001 prema verziji iz 2015. god Završen Otvori
Roller za X-ray uređaj - izlazni i inox stol Završen Otvori

Sarajevo Airport Magazine

Oglasna ploča
Politike ISU i Okolinski izvještaji
Turističke informacije