>

Nabavke za 2018 godinu

Pregled nabavki
Naziv Status Dokumentacija
Proširenje sistema za kontrolu prolaza U toku Otvori
IT revizija U toku Otvori
Hardware-ski resursi U toku Otvori
Sistem za pohranu podataka U toku Otvori
Mrežna oprema U toku Otvori
Dizel vučni traktor U toku Otvori
Nabavka novog i reparacija postojećeg glavnog hidrauličnog cilindra za avio-most U toku Otvori
Izgradnja ekskluzivnog VIP salona U toku Otvori
Platformski autobusi U toku Otvori
Stručni nadzor nad izvođenjem radova na izgradnji novog administrativno poslovnog objekta U toku Otvori
Izgradnja novog administrativno-poslovnog objekta U toku Otvori
Prirodna izvorska voda pakovana za dispanzere U toku Otvori
Preventivni i interventni servis i isporuka orginalnih rezervnih dijelova traka za prtljag proizvođača VANDERLANDE INDUSTRIES B.V. Holandija U toku Otvori
Nadzor i ispitivanja nad betonskim radovima na rekonstrukciji parkirne platforme U toku Otvori
Servis električnih ugostiteljskih uređaja U toku Otvori
Stručni nadzor nad izvođenjem radova na dogradnji i modernizaciji terminala B U toku Otvori
Radovi na dogradnji i modernizaciji terminala B U toku Otvori
Preventivni i interventni servis i isporuka orginalnih rezervnih dijelova za 3 lifta i jednih pokretnih stepenica proizvođača KONE O/Y, Finska (na period od 1 godine) U toku Otvori
Highloader U toku Otvori
Osiguranje uposlenika U toku Otvori
Sanacija asfaltnih površina ispod avio mostova (betonska podloga) IV faza U toku Otvori
Preventivni i interventni servis i isporuka originalnih rezervih dijelova za split klimatizacione uređaje U toku Otvori
Materijal za održavanje čistoće U toku Otvori
Štampani materijal U toku Otvori
Redovan i interventni servis UPS-ova proizvođača SOCOMEC UPS Francuska U toku Otvori
Isporuka orginalnih rezervnih dijelova i usluge interventnog servisa za aerodromske četke, snjegobacače i plugove proizvođača Overaasen AS, Norvrška (za period od dvije godine) U toku Otvori
Sukcesivna isporuka i obrada elemenata potrebnih za izradu pločastog namještaja U toku Otvori
Isporuka orginalnih rezervnih dijelova i interventni servis obrtnih vrata proizvođača Boon Edam (na period od 3 godine) U toku Otvori
Snjegobacač U toku Otvori
Agregat za snabdijevanje zrakoplova električnom energijom U toku Otvori
Snimanje objava U toku Otvori
Isporuka originalnih rezervni dijelova i potrošnog materijala uz pružanje usluga preventivnog i interventnog servisa sigurnosne opreme proizvođača “Smitsh Heimann GmbH“ i “Ceia“ na aerodromu Sarajevo na period od dvije godine U toku Otvori
Tečna goriva za neregistrovana aerodromska vozila, termogene i agregate (za period od jedne godine) Završen Otvori
Preventivni i interventni servis i isporuka originalnih rezervnih dijelova za chillere proizvođača CARRIER Završen Otvori
Sistemski i aplikativni software Završen Otvori
Preventivni i interventni servis i isporuka originalnih rezervnih dijelova za chillere proizvođača VIESSMANN Završen Otvori
Preventivni i interventni servis i isporuka originalnih rezervnih dijelova BMS-a U toku Otvori
Rekonstrukcija centralnog kanala oborinske kanalizacije - Treća faza U toku Otvori
Nabavka namještaja U toku Otvori
Proširenje sistema vatrodojave U toku Otvori
Nabavka akumulatora za potrebe aerodromske mehanizacije U toku Otvori
Nabavka tečnih goriva za registrovani vozni park aerodroma sa sukcesivnom isporukom na pumpnim stanicama ponuđača U toku Otvori
Nastup na 21. Međunarodnom sajmu gospodarstva Mostar 2018. Završen Otvori
Gume za potrebe aerodromske mehanizacije U toku Otvori
Kreiranje i štampanje magazina SIAM Završen Otvori
Osiguranje objekata i opreme od svih rizika (All Risk PD) Završen Otvori
Održavanje radio-komunikacionog sistema TETRA proizvođača MOTOROLA; preventivni i interventni servis sa ugradnjom rezervnih dijelova Završen Otvori