Cargo

Sektor cargo usluga (Airport Cargo Centar) kao organizaciona jedinica J.P. Međunarodni aerodrom "SARAJEVO" d.o.o. Sarajevo pruža slijedeće vrste usluga:

-          Prihvat i otpremu (handling) robe i pošte

-          Prihvat i otpremu (handling) specijalnih pošiljki (DG, VAL, PER itd.)

-          Dokumentarni handling

-          Prodaja tovarnih listova

-          Skladištenje robe u uvozu (sve vrste pošiljki izuzev životinja (AVI), posmrtnih ostataka (HUM), radioaktivnog materijala (RRY, RRW), vrijednosno-novčanih pošiljki (VAL). Pošiljke koje sadrže municiju se skladište isključivo po odobrenju JGP i Carinske ispostave Aerodroma Sarajevo.

-          Dostava robe vlastitim vozilima

Komitenti Sektora cargo usluga su zrakoplovne kompanije (Turkish Airlines, Lufthansa, Adria Airways, Croatia Airlines, JAT Airways, BH Airlines, Austrian Airlines), špedicije, prodajni agenti, kurirske službe, diplomatska predstavništva itd.

 

KONTAKTI:


E-mail: cargo@sarajevo-airport.ba

 

 

Telefonski brojevi:


Direktor Sektora cargo usluga


+387 33 289 146
+387 33 289 346 

 

Odjel Cargo operative


+387 33 289 142
+387 33 289 144
+387 33 289 145 

 

Odjel prodaje, međunarodne špedicije i dokumentacije


+387 33 289 340
+387 33 289 342 

 

Odjel carinskog skladišta


+387 33 289 341

 

 

RADNO VRIJEME:

Cargo operativa: 08-22 svaki dan

Carinsko skladište: Pon – Pet 08-17 h;

                               Sub – Ned 08-16 h

Napomena: U izuzetnim slučajevima (ukoliko se radi o lijekovima na temperaturnom režimu, diplomatskoj pošiljci ili robi od posebne važnosti) moguće je pošiljku izdati i izvan radnog vremena carinskog skladišta, ukoliko korisnik ili njegov ovlašteni zastupnik osigura carinski postupak.

 

KAPACITETI I OPREMA

Carinsko skladište Airport Cargo centra se prostire na preko 800m2 prostora, uključujući uvozni i izvozni dio. Prostor je opremljen CCTV sistemom za nadzor i kontrolu.

Uvozni dio

-           Rashladna komora (+2°C do +8°C) zapremine 20m3

-          Komora za duboko zamrzavanje (-20°C) zapremine 7m3

-          Prostor za skladištenje opasnih materija (DG)

-         Ormar za skladištenje opojnih droga i psihotropnih supstanci

-          Ormar za skladištenje otrova

-          Manuelna vaga do 200 kg

-          Ručni paletari

-          Paletar sa el. vagom nosivosti do 2t

-          Električni viljuškari

-          Sefovi za vrijednosne pošiljke

Izvozni dio

-          X-ray uređaj za pregled pošiljki

-          Električna vaga do 5t

-          Cargo kolica za transport pošiljki

-          Mašina za lastriranje paketa

 

OSTALE INFORMACIJE

Odjel cargo operative Sektora cargo usluga vrši prihvat i otpremu svih vrsta pošiljki koje su propisno upakovane i koje prati odgovarajuća carinska dokumentacija.

Za specijalne pošiljke kao što su opasne materije (municija), naoružanje (sportsko, lovačko i sl.), radi dobijanja saglasnosti za uvoz ili izvoz kao i rezervacije prostora u zrakoplovu, neophodno je izvršiti najavu i predočiti svu popratnu dokumentaciju (dozvole) Odjelu cargo operative, Carinskoj ispostavi i Jedinici Granične policije na Međunarodnom aerodromu Sarajevo.

Pošiljku posmrtnih ostataka (HUM) mora pratiti „SPROVODNICA“ – dokument koji izdaje Ambasada ili konzularno predstavništvo. 

 

 

CJENOVNIK CARGO USLUGA

 

 

 

 Sarajevo Airport Magazine

Oglasna ploča

Tečnosti (aerosoli i gelovi ) koje se u ručnom prtljagu mogu unijeti u zrakoplov

DOZVOLJENO:

 

 

Od 31.01.2014


 

Proizvodi iz bescarinske prodavnice čvrsto zatvoreni u sigurnosnoj vrećici

Proizvod sa računom mora ostati čvrsto zatvoren u sigurnosnoj vrećici koja se dobija prilikom kupovine

 

 

Tečnosti u spremnicima od 100 ml ili manje

Pakovane u jednoj, prozirnoj plastičnoj vrećici od 1 litra koja se može otvoriti

 

 

Lijekovi i specijalni dijetalni proizvodi, kao što je hrana za bebe.

 

 

 

NIJE DOZVOLJENO:

 

 

Sve druge tečnosti morate nositi u odvojenom prtljagu

 

TEČNOSTI SU PREDMET SIGURNOSNIH PREGLEDA


Za sva dodatna pojašnjenja kontaktirajte službenike našeg aerodroma, zračnog operatora ili agenta koji vam je prodao kartu

 

 

 

 

Informacije o tečnostima, aerosolima i gelovima

 

Samo se određene tečnosti mogu nositi u ručnom prtljagu, uz obavezno pokazivanje na sigurnosnoj kontroli


- Dole navedena pravila važe za sve tečnosti, aerosole, gelove, paste, losione, kreme, džemove, tečne/čvrste mješavine i druge proizvode slične gustoće

 

 

Putovanje s tečnostima iz becarinskih prodavnica:


 - Od 31.01.2014 svi tečni proizvodi kupljeni u bescarinskoj prodavnici na aerodromu ili u zrakoplovu mogu se nositi u ručnom prtljagu

- Vaš tečni proizvod kupljen u bescarinskoj prodavnici, zajedno s računom, mora se u momentu kupovine čvrsto zatvoriti u sigurnosnu vrećicu sa crvenom ivicom.

- Ne otvarajte sigurnosnu vrećicu dok ne stignete na krajnje odredište

 - Službenik službe sigurnosti može zatražiti da otvori većicu radi skeniranja (KD pregleda). U slučaju da presjedate na drugom aerodromu, upozorite službenika da vaš tečni proizvod ponovo čvrsto zatvori u novu sigurnosnu vrećicu

 

 

Putovanje s drugim tečnostima, aerosolima i gelovima:


DOZVOLJENO: Tečnosti u spremnicima od 100 ml ili manje u jednoj, prozirnoj plastičnoj vrećici od 1 litre koja se može otviriti (vidi sliku)

 

DOZVOLJENO: Lijekovi i specijalni dijetalni proizvodi (npr. hrana za bebe), neophodni u putu. Od Vas se može tražiti da pokažete dokaz o autentičnosti

 

ZABRANJENO: Sve druge tečnosti, aerosole i gelove trebate nositi u odvojenom prtljagu

 

 

Na aerodromu:


Pokažite tečnosti koje nosite odvojeno od ostalog prtljaga radi skeniranja na sigurnosnom pregledu

 

- Izuzetno, službenici službe sigurnosti mogu otvoriti bočice ili spremnike radi skeniranja (KD pregleda)

 

- Izuzetno i isključivo iz sigurnosih razloga nošenje tečnosti može biti zabranjeno

 

Više informacija putnici mogu dobiti od Sektora Zaštite i sigurnosti na : +387 33 289-210 ili +387 33 289-219.


Međunarodni aerodrom Sarajevo u službi očuvanja okoline

 

 J.P. Međunarodni aerodrom "Sarajevo" d.o.o. Sarajevo bilježi rast prometa koji  ima određene uticaje na okolinu. Kako ti uticaji ne bi narušili okruženje, provodi se politika zaštite okoline i jačanje upravljanja okolinom. U skladu sa međunarodnim normama i zakonskim regulativama, politika okolinskog upravljanja podrazumijeva kontinuirano planiranje, provjeravanje i ocjenjivanje učinkovitosti poduzetih aktivnosti za zaštitu okoline.

Kontinuirano praćenje stanja okoline i ažurna izvještavanja o zagađenjima, otpadu i potrošnji energenata, te korištenje najbolje dostupnih informacija i tehnologije, čini upravljanje okolinom efikasnijim.

Glavni ciljevi održavanja okolinskog upravljanja su:

- Smanjenje negativnih učinaka na okolinu;

- Smanjenje rizika od ekoloških incidenata;

- Smanjenje troškova kroz očuvanje sirovina i energije;

- Povećanje sposobnosti brze i učinkovite intervencije;

- Poboljšani ugled i stvaranje povjerenja kod lokalne zajednice;

- Kompetitivna prednost;

- Pravna sigurnost zbog poštivanja Zakona o zaštiti okoline;

- Otvaranje mogućnosti za  dobivanje ovlasti i dopuštenja od lokalnih i državnih vlasti, te sredstava iz raznih fondova;

- Unapređenje ugleda Društva;

- Bolje korištenje energije i zaštita voda, pažljivo biranje sirovina i kontrolirano prikupljanje otpada za reciklažu;

- Smanjenje financijskog tereta zbog reaktivnih upravljačkih strategija kao što su popravci, čišćenja, plaćanje kazni zbog kršenja zakona;

- Smanjenje rizike za kazne i moguće sudske procese;

- Poboljšanje uvjeta radnog okruženja.

 

Trajno poboljšanje sistema upravljanja okolinom postiže se izradom prikladnih programa, osiguravanjem resursa i pravovremenim izvještavanjem o statusu njihove provedbe.

Prilikom definiranja programa osobito je važno identificirati sve aktivnosti koje treba provesti u skladu  sa zakonskim zahtjevima te sistematski pratiti promjene koje mogu uticati na uspostavljeni sistem upravljanja okolinom na Međunarodnom aerodromu Sarajevo.

 

Obaveze Društva definirane prema okolinskoj dozvoli izdatoj od strane Federalnog ministarstva okoliša i turizma, za 2012. godinu, uspješno su izvršene.

 

J.P. Međunarodni aerodrom "Sarajevo" d.o.o. Sarajevo će i ubuduće informirati svoju javnost o stanju i zaštiti okoline. Otvoreni smo za dijalog i saradnju s javnošću, a svi prijedlozi i pitanja su dobrodošli.


 

Tel: 033/289-206

E-mail: spehilj@sarajevo-airport.ba


Vaš  Međunarodni aerodrom  Sarajevo

 

Pogledajte dokument (BA)