>

Sistem detekcije neovlaštenog ulaza u perimetar aerodromskog kompleksa (PIDS – Perimeter Intrusion D

Krajnji datum dostave: 17.12.2012. do 12:00
Datum otvaranja: 17.12.2012. u 12:30


Tender nije aktivan !

DOWNLOAD TENDER