>

Robe za ugostiteljstvo

Krajnji datum dostave:
Datum otvaranja:


Tender nije aktivan !


Organizacija
J.P. Međunarodni aerodrom “SARAJEVO” d.o.o. Sarajevo

Kontakt-osoba
Izet Hadžihasanović

Adresa
Kurta Schorka 36

Poštanski broj
71 210

Grad
Sarajevo

Identifikacioni broj
4200068970001

Telefon
+387 33 289 151/ 150

Faks
+387 33 289 201

Elektronska pošta (e-mail)
direkcija@sarajevo-airport.ba

Internet adresa (web)
www.sarajevo-airport.ba

I.2.          ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE
 Kao pod I.1.

I.3.          ADRESA NA KOJOJ SE MOŽE DOBITI DOKUMENTACIJA
 Kao pod I.1.                                                         

I.4.          ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE / ZAHTJEVI ZA UČEŠĆE
 Kao pod I.1.                                                         

I.5.          VRSTA UGOVORNOG ORGANA (član 3 ZJN )
                Javno preduzeće na entitetskom nivou                                                           
                                
Odjeljak II:           PREDMET UGOVORA
 
II.1          VRSTA UGOVORA:
               Robe                                                                                       
II. 2.        DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUČITI OKVIRNI SPORAZUM? (član 32 ZJN)  
          Ne          

II.3.         NAZIV / REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN
KOD UGOVORNOG ORGANA


LOT 1:  Čiler za ketering ( naglo zamrzavanje obroka )
LOT 2: Stoljnjaci, nadstoljnjaci i salvete
LOT 3: Sitan inventar za ugostiteljstvo

II. 4.        OPIS PREDMETA UGOVORA:

Detaljna specifikacija data je na veb sajtu www.sarajevo-airport.ba

II. 5.        UKUPNA KOLIČINA (BROJ JEDINICA) I/ ILI OBIM UGOVORA

LOT 1:  Čiler za ketering ( naglo zamrzavanje obroka ) .....1 kom, prema tehničkoj specifikaciji  dostupnoj na veb sajtu
LOT 2: Stoljnjaci, nadstoljnjaci i salvete....prema specifikaciji dostopnoj na veb sajtu
LOT 3: Sitan inventar za ugostiteljstvo......prema specifikaciji dostupnoj na veb sajtu

 

II.6.         MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
 


J.P. Međunarodni aerodrom “SARAJEVO” d.o.o. Sarajevo

II. 7.        PODJELA NA LOTOVE
                Da.     Ponuda se može dostaviti za jedan Lot, dva lota ili sve lotove.

II. 8.        PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA? (član 17 ZJN)
               Ne           

II.9          TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
               Započinje danom potpisivanja ugovora.

Odjeljak III : PRAVNE , EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE

III. 5.       USLOVI ZA UČEŠĆE – LIČNA SITUACIJA (član 23 ZJN)

  1. Tačan naziv i adresa ponuđača,
  2. Ovjerena i potpisana izjava da ne spadate ni u jednu kategoriju ponuđača definisanih članom 23 ZJN  B i H , Sl. glasnik 49/04.

 

III. 6.      USLOVI ZA UČEŠĆE – SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (član 24 ZJN)

  1. Ovjerena fotokopija Rješenja o upisu u sudski registar  (ovjerena kopija ne starija od 90 dana ) ,
  2. Uvjerenje o registraciji obveznika poreza na dodanu vrijednost (ovjerena kopija ne starija od 90 dana ),

 

III. 7.       USLOVI ZA UČEŠĆE – EKONOMSKA I FINANSIJSKA PODOBNOST (član 25 ZJN)

  1. Cijena u KM  , PDV  i cijena  sa PDV-om  na paritetu DDP J.P  Međunarodni aerodrom Sarajevo, pojedinačno po svakom LOT-u.
  2. Rok isporuke
  3. Ovjerena i potpisana izjava ponuđača da prihvata plaćanje po izvršenoj isporuci do 15 dana, ukoliko bude odabran za najpovoljnijeg isporučioca,
  4. Servis i rezervni dijelovi za LOT 1,
  5. Izjava o dužini garantnog roka, za LOT 1, a za LOT 2 i LOT3 izjava o garanciji na ponuđeni kvalitet.

 

III. 8.   USLOVI ZA UČEŠĆE – TEHNIČKA I /ILI PROFESIONALNA  PODOBNOST (član 26 ZJN)

  1. Opcija ponude ne može biti kraća od 120 dana od dana javnog otvaranja ponuda .

Odjeljak IV: POSTUPAK

 

IV. 1.      VRSTA POSTUPKA:
              konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda

                               
IV. 2.      KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (član 34  ZJN):
              Samo najniža cijena  tehnički zadovoljavajuće ponude .

IV. 3.      PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMAĆEG (član 20 UPZ)

Da

IV. 4.      USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE (član 18 ZJN):
Dostupna  na web sajtu www.sarajevo-airport .ba .
                          
IV.5.       ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE,
ukoliko su osim službenih jezika BiH prihvatljivi i drugi jezici (član 8 ZJN)

Na jednom od službenih jezika BiH.

IV. 6.      ROK ZA PRIJEM PONUDA / ZAHTJEVA ZA UČEŠĆE
Do 06.07.2006. do 12 sati na protokol aerodroma Sarajevo , s naznakom Ponuda za.. navesti naziv i br. LOT-a… ne otvaraj , adresa ponuđača , tel. Fax , kontakt osoba .

 
IV.7.       MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VAŽNOSTI PONUDE KOJI JE PONUĐAČ DUŽAN OBEZBIJEDITI
              120 dana nakon javnog otvaranja  ponuda .

IV. 8.      DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA  (član 33 ZJN, član 13 UPZ)

               Datum       06.07.2006. u 12,30 sati , u prostoriji Upravne zgrade aerodroma , soba 071 .           
               Napomena : Otvaranju ponuda mogu prisustvovati samo predstavnici ponuđača koji su upoznati sa ponudom , uz predoćenje pismenog ovlaštenja .

Odjeljak V:           DODATNE INFORMACIJE


Tražena dokumentacija mora biti složena redosljedom iz obavijesti , i to od početka do samog kraja , radi obezbjeđenja svih traženih dokumenata i izjava .          


SPECIFIKACIJA:

LOT 1.   BLAST CHILLER   …….   1 kom
Karakteristike : 
1. Kapacitet 10 tacni   GN 1/1
2. HCR ( Blast Chiller )  od +90 stepeni C do +3 stepena C
3. HCM ( Shock Freezer )  od +90 stepeni C do +3 stepena C
od +90 stepeni C do - 18 stepena C
4. Voltaža  400 V 3 N 50 Hz
5. HCR  2200 W
6. HCM  3000 W
7. Širina  0,80 m
8. Dubina  0,78 m
9. Visina  1,50 m 
LOT 2.   STOLJNJACI , NADSTOLJNJACI  I SALVETE 
1. Stoljnjak okrugli , materijal  Kandol ,prečnik 155 cm , u dvije boje , 30 kom x 2 = 60 kom ,
2. Stoljnjak pravougaoni,materijal Kandol, dim.:130 cm x195 cm,u dvije boje,20 kom x 2 = 40 kom , 
3. Nadstoljnjak pravougaoni,materijal Kandol,dim.:130cm x 355 cm,u dvije boje,20komx2= 40 kom, 
4. Stoljnjak banketski , materijal Kandol , dimenzija : 220 cm x 440 cm , 1 kom 
5. Nadstoljnjak , materijal Kandol , dimenzija  : 35 cm x 440 cm , u dvije boje, 3 kom x2 = 6 kom ,
6. Salvete , boja : bijela , materijal Damast , 50 cm x 50 cm , 50 kom,
7. Nadstoljnjaci,boja : bijela , materijal Damast , dim.:80 cm x 80 cm , 50 kom ,
LOT 3. SITAN INVENTAR ZA UGOSTITELJSTVO
1. Dozer za žestoko piće 0,03 lit , 30 kom 
2. Citropreso / za cijeđenje limuna , naranđe / , kvalitetnija , 5 kom 
3. Hvataljka za led , rosfraj , 5 kom
4. Karafinla , staklena , 1-1,5 lit , 5 kom 
5. Čaša za toplu čokoladu sa drškom , vatrostalno staklo , 50 kom 
6. Čaša sa drškom , vatrostalno staklo , 50 kom
7. Pepeljara , staklena , obična , 150 kom
8. Čaša sa stopom staklena  0,10 lit., 150 kom
9. Čaša za vino /crno, bijelo / 0,10 lit.,150 kom
10. Čaša sa stopom staklena , široko grlo , 0,20 lit , 200 kom
11. Kašikica za kafu , rosfraj , 400 kom
12. Stakleni slanik sa izbušenim poklopcem, inox , 50 kom
13. Kašika za čaj, rosfraj , 100 kom 
14. Kašika za limunadu , rosfraj , 50 kom
15. Kanta za smeće sa njihajućim poklopcem ,PVC , zapremina 50 lit., 6 kom 
16. Kuhinjska kašika -francuska , inox , 10 kom 
17. Kutljača 0,25 lit, inox , 10 kom
18. Špahtla -10 cm ,metalna sa plastičnom drškom , 4 kom
19. Cjediljka kuhinjska ,žičana , 1-2 lit , 4 kom 
20. Makaze za meso , rosfraj , 2 kom
21. Makaze za papir , rosfraj , 2 kom
22. Guljač za povrće , 5 kom
23. PVC kutije za odlaganje hrane sa poklopcem, prozirne, po 5 kom:od 1,2,3,5 lit,ukupno 20 kom 
24. Dresir kesa - kesa za špricanje šlaga , 4 kom
25. Aušteher-bušač jabuka , 2 kom 
26. Zdjela sa postoljem , staklena , prozirna , za tufahiju , 50 kom
27. Hvataljka za hljeb, rosfraj , 10 kom
28. Žičana mutilica , 2 kom
29. PVC daska za rezanje , boja plava , dim .30x40 cm , deblijna 3 cm , 3 kom
30. Staklena posuda za uzorke hrane ,vatrostalna ,sa poklopcem , prečnik 10-15 cm , 40 kom
31. Set auštehera , 2 kompleta 
32. Komplet kuhinjskih noževa za meso i povrće , DIK ili Solingen , 2 kompleta 
33. Samostojeća vješalica za salu , kombinacija inox-crno,sa postoljem za kišobran , 6 kom 
">DOWNLOAD TENDER