Originalni rezervni dijelovi sa ugradnjom i usluga interventnog servisa za opremu proizvođača JOHN BEAN TECHNOLOGIES LIMITED AEROTECH

Vrsta Naziv Datum Pregled
Odluka o izboru / poništenju Obavijest, odluka - Originalni rezervni dijelovi sa ugradnjom i usluga interventnog servisa za opremu pr oizvođača JOHN BEAN TEHNOLOGIES - 3218.PDF 16.06.2023 Otvori
Informacije o dodjeli ugovora Report - izvještaj o dodjeli ugovora - 3218.pdf 21.07.2023 Otvori