Posjeta ECAC

Visoka delegacija ECAC u posjeti Međunarodnom aerodromu Sarajevo d.o.o.
Visoka delegacija Evropske konferencije civilne avijacije - ECAC na čelu sa gospodinom Dr. Laslom Kiąem, predsjednikom Konferencije i gospodinom Rajmondom Bendđaminom, izvršnim sekretarom Konferencije boravila je u drugoj polovini jula mjeseca u posjeti Međunarodnom aerodromu Sarajevo. d.o.o.
Visoku delegaciju primio je gospodin Bakir Karahasanović, generalni direktor sa saradnicima. Gosti iz ECAC-a izrazili su veliko zadaovoljstvo stanjem i napretkom koji je aerodrom postigao u periodu od posljednjeg boravka zvaničnika ECAC- a na Međunarodnom aerodromu Sarajevo.Veoma značajna konstatacija gospodina Kiša bila je to : da je civilana avijacija BiH, a posebno Međunarodni aerodrom Sarajevo uveliku primjenjuju uspostavljene evropske standarde u poslovima civilne avijacije.
Gospoda Dr. Laslo KI© i Rajmond Bendđamin
Boravak e`lanova Evropske komisije za civilni zračni promet
U sklopu svoje radne posjete BiH i njenoj Direkciji civilne avijacije, delegacija Evropske komisije za civilni zračni promet obavila je posjetu Međunarodnom aerodromu Sarajevo d.o.o. Tokom posjete članovi delegacije interesirali su se za pojednine segmente naąe djelatnosti kao i o budućim planovima daljeg razvoja aerodroma.
Delegacija EC tokom posjete aerodromu
Po okončanju razgovora konstatovano je da je stanje na aerodromu Sarajevo veoma dobro, da je nivo opremljenosti i kvalitet pruženih usluga putnicima i aviokompanijama u skladu sa preporukama koje zahtjeva politika usaglašavanja svih normi ove djelatnosti sa zemljama Evropske unije.