Drugi nadzorni audit integriranog sistema upravljanja

Na Međunarodnom aerodromu Sarajevo je 29. i 30.10.2012. uspješno proveden drugi nadzorni audit.
Auditori ovlaštene certifikacijske kuće TÜV Thüringen, uz prisustvo predstavnika Međunarodnog aerodroma Sarajevo, proveli su 2. redovni nadzorni audit sistema upravljanja kvalitetom i zaštitom okoline u skladu sa zahtjevima međunarodnog standarda ISO 9001:2008 i ISO 14001:2004. Opseg audita bile su oblasti prihvata i otpreme zrakoplova, putnika i stvari, te ostalih pratećih usluga u zračnom prometu.