Međunarodni aerodrom Sarajevo uspješno okončao aktivnosti na recertifikaciji u okviru ACI programa akreditacije zdravstvenih usluga na aerodromima

Međunarodni aerodrom Sarajevo je uspješno okončao aktivnosti na recertifikaciji u okviru ACI (Airports Council International) programa akreditacije zdravstvenih usluga na aerodromima. Nakon pregleda dokaza izvedenih kroz postupak procjene, Međunarodni aerodrom Sarajevo je pokazao i dokazao da pruža sigurno okruženje za sve putnike, u skladu sa preporučenim zdravstvenim mjerama utvrđenim u ACI smjernicama za ponovno pokretanje i oporavak zrakoplovnog poslovanja, preporukama Vijeća ICAO-a i u skladu sa najboljom industrijskom praksom.

ACI-jev (Airports Council International) program zdravstvene akreditacije aerodroma (ACI Airport Health Accreditation Programme) omogućuje aerodromskim operatorima da utvrde usklađenost uspostavljenih zdravstvenih mjera na svojim aerodromima sa preporukama ICAO-ove (International Civil Aviation Organization) radne grupe za oporavak zrakoplovstva [Council Aviation Recovery Task Force (CART)].

U sadržajnom smislu, benefiti od zdravstvene akreditacije sadržane su u mogućnosti aerodromskog operatora da:

  • dokaže putnicima, radnicima, regulatoru i državnim organima da je prioritet aerodromskog operatora uspostavljanje sigurnog zdravstvenog okruženja,
  • provjeri utvrđene procese i vlastite uspostavljene zdravstvene mjere u prostorima aerodroma,
  • putnici steknu povjerenje da je korištenje prostora aerodroma sigurno,
  • promovira profesionalnu uspješnost u pogledu održavanja visokog standarda čistoće,
  • promovira najbolje prakse u zračnoj industriji, i
  • omogućuje harmonizaciju zdravstvenih mjera utvrđenih od strane Međunarodne organizacije civilnog zrakoplovstva - ICAO i njihovu implementaciju na aerodromu.

Aktivnosti koje su za cilj imale produženje postojećeg certifikata obuhvatale su više faza, podrazumijevale ispunjavanje upitnika (koji je sa pratećom dokumentacijom) dostavljen u ACI. Po ispunjenju svih zahtjeva na osnovu predočenih dokaza Međunarodnom aerodromu Sarajevo je odobrena recertifikacija prema ACI programu zdravstvene akreditacije Aerodroma.

Obnovljeni certifikat dokazuje kontinuiranu usklađenost sa zahtjevima ACI-jevog programa zdravstvene akreditacije aerodroma za narednih dvanaest mjeseci.

ACI zdravstveni certifikat za Međunarodni aerodrom Sarajevo možete preuzeti ovdje.