Finaliziran Danova projekat za slijepe i slabovidne osobe na Međunarodnom aerodromu Sarajevo

    Međunarodni aerodrom Sarajevo uspješno je okončao učešće u projektu Danova, koji je imao za cilj poboljšanje pristupačnosti putovanja za slijepe i slabovidne osobe razvijanjem novih usluga i kompetencija, kako bi imali potpun pristup svim uslugama i informacijama o prijevozu.
    Implementacijom pilot projekta pristupačnost aerodroma Sarajevo je poboljšana za slijepe i slabovidne osobe, kroz dostupne orjentacione planove, taktilne trake, linije vodilje te prilagođavanje web stranice aerodroma.