Međunarodni aerodrom Sarajevo ekološki osviještena kompanija

Problem klimatskih promjena koji je globalno u fokusu obaveza je svih odgovornih kompanija koje na bilo koji način mogu utjecati na kvalitet života da čine dodatne napore i prilagođavaju svoje poslovanje energetski održivim rješenjima. Međunarodni aerodrom Sarajevo kao ekološki osviještena kompanija sa projektima koje provodi na tragu je povećanja energetske efikasnosti, povećanja udjela obnovljivih izvora energije, unapređenja transportne infrastrukture i efikasnosti te unapređenja u oblasti upravljanja otpadom.  

Opredijeljenost ka poboljšanju energetske efikasnosti je prije nekoliko godina rezultirala uvođenjem LED tehnologije, prvo u aerodromski rasvjetni sistem a onda i u svakoj situaciji gdje je bilo moguće zamijeniti konvencionalna rasvjetna tijela sa LED tehnologijama. Aerodromski rasvjetni sistem (AGL – Airport Ground Lighting) je veliki potrošač el. energije te je zamjena postojećih, konvencionalnih svjetiljki sa halogenom LED rasvjetom rezultirala smanjenjem potrošnje el. energije u tom segmentu za 60-70%.  

Kada danas govorimo o energetskoj efikasnosti, na Međunarodnom aerodromu Sarajevo je izrađena studija izvodljivosti izgradnje nadstrešnice sa fotonaponskim panelima na parkingu MAS-a. Studija je pokazala opravdanost te je za ovaj projekat već pribavljena urbanistička dozvola i ušlo se u fazu ugovaranja Glavnog projekta. Planirana fotonaponska elektrana bi imala snagu 800 kW, proizvodila bi cca. 840 MWh godišnje što bi pokrivalo 28% sadašnje potrošnje el. energije. Dakle riječ je o projektu jasne ekonomske opravdanosti sa kojim bi Aerodrom Sarajevo dodatno dao značajan doprinos smanjenju emisije štetnih gasova. Ovaj projekat je samo jedan u nizu projekata kojima ispunjavamo svoje međunarodne obaveze po pitanju smanjenja emisija CO2.

Osim ovoga projekta planirana je ugradnja toplotnih pumpi voda/voda za potrebe klimatizacije upravne zgrade i budućeg Rent-a-Car City-a. Idejnim projektom koji je podrazumijevao i finansijsku analizu je ustanovljeno da je ugradnja toplotne pumpe voda/voda, sa finansijkog aspekta, isplativa i sa rokom  povrata investicije od 7 godina. Sa tehnološkog aspekta, dobili bi alternativni način grijanja objekta na  struju umjesto na zemni gas, a veći dio sezone hlađenja bi mogli koristiti pasivno hlađenje. Osnovna prednost ovih uređaja je veliki stepen iskoristivosti, tj. odnos uložene i dobijene energije se kreće od 4  pa ide i preko 5.

U projekte energetske održivosti ulazi i ugradnja sistema adijabatskog hlađenja kondenzatora na rashladnim mašinama koje se nalaze na krovu terminala B što će rezultirati smanjenjem temperature kondenzatora,  poboljšanjem efikasnosti i smanjenjem potrošnje el. energije za max. 30% te smanjenjem habanja dijelova sistema.

Opredijeljeni za smanjenje emisija, certificirani prema ACA (Airport Carbon Acreditation) za Nivo 1 – Mapping karbonskog otiska, Međunarodni aerodrom Sarajevo nastavlja sa primjenom mjera koje su na tragu održivog razvoja (smanjenje emisija karbona, korištenje obnovljivih izvora energije itd.).

 

 

Ova stranica koristi kolačiće. Kolačići se koriste za poboljšanje korisničkog iskustva i funkcionalnosti stranice.