>

Nabavke za 2017 godinu

Pregled nabavki
Naziv Status Dokumentacija
Nabavka akumulatora za potrebe aerodromske mehanizacije Završen Otvori
Sukcesivna isporuka i obrada elemenata potrebnih za izradu pločastog namještaja Završen Otvori
Mašinsko čišćenje separatnog sistema kanalizacione mreže Završen Otvori
Preventivni i interventni servis sistema \"Tihi alarm\" Završen Otvori
Kancelarijski materijal Završen Otvori
Nadzor nad izgradnjom kanalizacije za prikupljanje i odvod otpadnih i oborinskih voda Završen Otvori
Vozilo za odvoz smeća Završen Otvori
Vatrogasno pjenilo Završen Otvori
Detektor tragova eksploziva i narkotika Završen Otvori
Demontaža postojeće i izgradnja nove perimetarske ograde Završen Otvori
Električna energija Završen Otvori
Dnevna, sedmična i mjesečna štampa Završen Otvori
Održavanje informacionog sistema POINT Završen Otvori
Usluge reprocjene fer vrijednosti nekretnina Završen Otvori
Građevinski materijal Završen Otvori
Usluge DCS i BRS sistema Završen Otvori
Viljuškar Završen Otvori
Isporuka orginalnih rezervnih dijelova i usluge interventnog servisa za skidometre proizvođača MOVENTOR OY, Finska (za period od dvije godine) Završen Otvori
Vatrodojavni sistem Završen Otvori
Nadgradnja putničkih stepenica Aviogei SE (18-39, 18-40) radi usklađivanja standarda IATA AHM-920, od strane ovlaštenog servisera opreme proizvođača AVIOGEI, Italija Završen Otvori
Sigurnosni spremnici za novac sa elektrohemijskom zaštitom Završen Otvori
Dostavno vozilo Završen Otvori
Isporuka orginalnih rezervnih dijelova i usluge interventnog servisa za odleđivače i push back-ove proizvođača JOHN BEAN TECHNOLOGIES LIMITED AEROTECH, Engleska (za period od dvije godine) Završen Otvori
Usluga rasturanja pothlađene magle Završen Otvori
Sistem za kontrolu pristupa PACS Završen Otvori
Aerodromski platformski autobusi Završen Otvori
Agregati za snabdijevanje zrakoplova električnom energijom - GPU Završen Otvori
Oprema za printanje Završen Otvori
Isporuka orginalnih rezervnih dijelova i usluge interventnog servisa za snjegobacače, plugove, posipače proizvođača KAHLBACHER MACHINERY GmbH, Austrija (za period od dvije godine) Završen Otvori
Oprema za komercijalni parking Završen Otvori
Sukcesivna isporuka ulja i maziva za aerodromusku mehanizaciju Završen Otvori
Servis vozila proizvođača IVECO Završen Otvori
FIDS monitori Završen Otvori
Izgradnja kanalizacije za prikupljanje i odvod otpadnih i oborinskih voda Završen Otvori
Hemikalije za odleđivanje operativnih površina Završen Otvori
Bankarske usluge Završen Otvori
Usluge osiguranja imovine i vozila Završen Otvori
Održavanje sistema vatrodojave Završen Otvori
Isporuka originalnih rezervnih dijelova i servis vozila proizvođača MERCEDES Završen Otvori
Isporuka originalnih rezervnih dijelova i servis vozila proizvođača TOYOTA Završen Otvori
Ručni paletar sa integriranom vagom i krtičnim ispisom podataka o težini Završen Otvori
Ažuriranje aeronautičkih podataka Završen Otvori
Mašine za pranje posuđa Završen Otvori
Propan u bocama od 35 kg Završen Otvori
X-ACT sigurnosni software za x-ray uređaje Završen Otvori
Nabavka filtera za potrebe aerodromske mehanizacije Završen Otvori
Nadzor i ispitivanja nad betonskim radovima na rekonstrukciji parkirne platforme Završen Otvori
Sanacija asfaltnih površina ispod avio mosta (betonska podloga) Završen Otvori
Isporuka i montaža rashladne komore Završen Otvori
Kamere za sistem video nadzora Završen Otvori
Električni elevatori sa nadogradnjom Završen Otvori
Isporuka orginalnih rezervnih dijelova i usluge interventnog servisa za aerodromske četke, snjegobacače i plugove proizvođača Overaasen AS, Norvrška (za period od dvije godine) Završen Otvori
Informatička oprema za procesuiranje putnika i prtljaga Završen Otvori
Mrežna oprema Završen Otvori
Izrada i montaža reklamnih tijela Završen Otvori
Izvođenje građevinsko-zanatskih radova na adaptaciji 1. sprata Terminala B Završen Otvori
Prirodna izvorska voda pakovana za dispanzere Završen Otvori
Paletna kolica Završen Otvori
Tepisi za čišćenje operativnih površina od stranih objekata Završen Otvori
Boarding karte i privjesci za putnički prtljag Završen Otvori
Izrada i montaža elemenata pokrova šatora i cerada za opremu MAS Završen Otvori
Hardwareski resursi Završen Otvori
TETRA radio-komunikaciona oprema Završen Otvori
Zamjena postojećih rolo vrata na garaži spasilačko-vatrogasnih vozila Završen Otvori
Građevniski i građevinsko-zanatski radovi na uklanjanju/rušenju objekata Terminal A i Poslovna zgrada Završen Otvori
LED aerodromski znaci Završen Otvori
Oprema za nadogradnju sistema fiksne telefonije Završen Otvori
Isporuka orginalnih rezervnih dijelova i usluge interventnog servisa za traktore Massey Ferguson, multiposipače i plugove Završen Otvori
Jednokratne kartice za SIEMENS parking sistem i kartice za čišćenje (sukcesivna isporuka na period od tri godine) Završen Otvori
Isporuka i montaža kontejnerskih ansambla Završen Otvori
Elektro-materijal Završen Otvori
Samostojeća čuvarska kućica Završen Otvori
Sistem barijera za usmjeravanje putnika u Terminalu B Završen Otvori
Snimanje debljina asfaltnih slojeva na manevarskim površinama Završen Otvori
LDPE vrećice Završen Otvori
Održavanje klimatizacionih uređaja Završen Otvori
Aplikativni software Završen Otvori
Uporedna analiza izvještaja o stanju operativnih površina Završen Otvori
Modularni ormarići za elektronski nadzor i odlaganje ključeva Završen Otvori
LED rasvjeta za parking Završen Otvori
Rekonstrukcija centralnog kanala oborinske kanalizacije - Faza II Završen Otvori
Originalni rezervni dijelovi i potrošni materijal za servis kamiona proizvođača SCANIA CV AKTIEBOLAG Švedska i usluga interventnog održavanja (za period od dvije godine) Završen Otvori
Nabavka tečnih goriva za registrovani vozni park aerodroma sa sukcesivnom isporukom na pumpnim stanicama ponuđača Završen Otvori
Isporuka orginalnih rezervnih dijelova i usluge interventnog servisa za vatrogasno vozilo proizvođača Ziegler (za period jedne godine) Završen Otvori
Dogradnja DMS-a (Document managment systema) Završen Otvori
Servis električnih ugostiteljskih uređaja Završen Otvori
Gume za potrebe aerodromske mehanizacije Završen Otvori
Odvoz otpada iz kruga aerodroma, neškodljivo uništenje roba, te mašinsko čišćenje i pranje asfaltnih površina u krugu J.P. Međunarodni aerodrom “SARAJEVO” d.o.o. Sarajevo Završen Otvori
Isporuka orginalnih rezervnih dijelova i usluge interventnog servisa za agregate proizvođača HITZINGER GmbH, Austrija (za period od dvije godine) Završen Otvori
Isporuka orginalnih rezervnih dijelova i usluge interventnog servisa za vatrogasna vozila proizvođača ROSENBAUER INTERNATIONAL GmbH, Austrija (za period od dvije godine) Završen Otvori
Protivpožarno obezbjeđenje Međunarodnog aerodroma Sarajevo za VII vatrogasnu kategoriju (na period od dvije godine) Završen Otvori
Špediterske usluge Završen Otvori
Sistemski software Završen Otvori
Tekuće održavanje operativnih površina Završen Otvori
LED svjetijke za pistu Završen Otvori
Redovan i interventni servis UPS-ova proizvođača SOCOMEC UPS Francuska Završen Otvori
Vatrogasno pjenilo Završen Otvori
Tečna goriva za neregistrovana aerodromska vozila, termogene i agregate (za period od jedne godine) Završen Otvori
Preventivno i interventno održavanje sistema komercijalnog parkinga proizvođača „SIEMENS“ – Njemačka (za period od dvije godine) Završen Otvori
Službena i radna obuća i odjeća Završen Otvori
Nadzor i ispitivanja nad betonskim radovima na rekonstrukciji parkirne platforme Završen Otvori
Kreiranje i štampanje magazina SIAM Završen Otvori
Održavanje fotokopir i fax aparata Završen Otvori
Štampani materijal Završen Otvori
Usluge osiguranja od odgovornosti iz djelatnosti za štete pričinjene trećim licima Završen Otvori
DCS - Departure Control System Završen Otvori
Usluge fiksne telefonije Završen Otvori
Materijal za održavanje čistoće Završen Otvori
Implementacija zahtjeva novih verzija normi ISO 9001 i ISO 14001 prema verziji iz 2015. god Završen Otvori
Roller za X-ray uređaj - izlazni i inox stol Završen Otvori