>

Nabavke za 2018 godinu

Pregled nabavki
Naziv Status Dokumentacija
Propan u TF bocama od 35kg (sukcesivna isporuka) U toku Otvori
Software-ski alati U toku Otvori
Električni traktor U toku Otvori
Unaprijeđenje parking sistema U toku Otvori
Sigurnosni skener osoba na bazi mm talasa U toku Otvori
Putničko vozilo za odjel protokola U toku Otvori
Električno transportno vozilo U toku Otvori
Nabavka, izmještanje i polaganje kablova radi povezivanja postojeće mrežne infrastrukture sa novom kablovskom trasom U toku Otvori
Rekonstrukcija toplotne podstanice - Duplex hangar U toku Otvori
Samohodne putničke stepenice U toku Otvori
Kolica za prtljag U toku Otvori
Kontejnerski blokovi U toku Otvori
Isporuka orginalnih rezervnih dijelova i usluge interventnog servisa za opremu proizvođača STILL GmbH, Njemačka U toku Otvori
Ažuriranje serverskih verzija SW za video nadzor U toku Otvori
Održavanje fotokopir aparata U toku Otvori
Informatička oprema za procesuiranje putnika i prtljaga U toku Otvori
Izrada modela troškovnog razdvajanja U toku Otvori
Uređaj protiv krađe u Duty Free Shop-u U toku Otvori
Ukrcajne kartice i privjesci za prtljag U toku Otvori
Oprema za sistem telefonije: Migracija i dogradnja postojeće telefonske centrale U toku Otvori
Nadzor nad izvođenjem radova na kablovskoj kanalizaciji uz aerodromsku ogradu U toku Otvori
Svjetiljke ruba piste U toku Otvori
Izgradnja kablovske kanalizacije uz aerodromsku ogradu U toku Otvori
Izrada projekta rekonstrukcije PSS, rulnica i platforme U toku Otvori
Oprema za TETRA sistem U toku Otvori
Proširenje sistema za kontrolu prolaza U toku Otvori
IT revizija U toku Otvori
Hardware-ski resursi U toku Otvori
Sistem za pohranu podataka U toku Otvori
Mrežna oprema U toku Otvori
Dizel vučni traktor U toku Otvori
Nabavka novog i reparacija postojećeg glavnog hidrauličnog cilindra za avio-most U toku Otvori
Izgradnja ekskluzivnog VIP salona U toku Otvori
Platformski autobusi U toku Otvori
Stručni nadzor nad izvođenjem radova na izgradnji novog administrativno poslovnog objekta U toku Otvori
Izgradnja novog administrativno-poslovnog objekta U toku Otvori
Prirodna izvorska voda pakovana za dispanzere U toku Otvori
Preventivni i interventni servis i isporuka orginalnih rezervnih dijelova traka za prtljag proizvođača VANDERLANDE INDUSTRIES B.V. Holandija U toku Otvori
Nadzor i ispitivanja nad betonskim radovima na rekonstrukciji parkirne platforme U toku Otvori
Servis električnih ugostiteljskih uređaja Završen Otvori
Stručni nadzor nad izvođenjem radova na dogradnji i modernizaciji terminala B U toku Otvori
Radovi na dogradnji i modernizaciji terminala B U toku Otvori
Preventivni i interventni servis i isporuka orginalnih rezervnih dijelova za 3 lifta i jednih pokretnih stepenica proizvođača KONE O/Y, Finska (na period od 1 godine) Završen Otvori
Highloader U toku Otvori
Osiguranje uposlenika U toku Otvori
Sanacija asfaltnih površina ispod avio mostova (betonska podloga) IV faza Završen Otvori
Preventivni i interventni servis i isporuka originalnih rezervih dijelova za split klimatizacione uređaje Završen Otvori
Materijal za održavanje čistoće U toku Otvori
Štampani materijal Završen Otvori
Redovan i interventni servis UPS-ova proizvođača SOCOMEC UPS Francuska Završen Otvori
Isporuka orginalnih rezervnih dijelova i usluge interventnog servisa za aerodromske četke, snjegobacače i plugove proizvođača Overaasen AS, Norvrška (za period od dvije godine) Završen Otvori
Sukcesivna isporuka i obrada elemenata potrebnih za izradu pločastog namještaja Završen Otvori
Isporuka orginalnih rezervnih dijelova i interventni servis obrtnih vrata proizvođača Boon Edam (na period od 3 godine) Završen Otvori
Snjegobacač Završen Otvori
Agregat za snabdijevanje zrakoplova električnom energijom Završen Otvori
Snimanje objava Završen Otvori
Isporuka originalnih rezervni dijelova i potrošnog materijala uz pružanje usluga preventivnog i interventnog servisa sigurnosne opreme proizvođača “Smitsh Heimann GmbH“ i “Ceia“ na aerodromu Sarajevo na period od dvije godine U toku Otvori
Tečna goriva za neregistrovana aerodromska vozila, termogene i agregate (za period od jedne godine) Završen Otvori
Preventivni i interventni servis i isporuka originalnih rezervnih dijelova za chillere proizvođača CARRIER Završen Otvori
Sistemski i aplikativni software Završen Otvori
Preventivni i interventni servis i isporuka originalnih rezervnih dijelova za chillere proizvođača VIESSMANN Završen Otvori
Preventivni i interventni servis i isporuka originalnih rezervnih dijelova BMS-a Završen Otvori
Rekonstrukcija centralnog kanala oborinske kanalizacije - Treća faza Završen Otvori
Nabavka namještaja Završen Otvori
Proširenje sistema vatrodojave Završen Otvori
Nabavka akumulatora za potrebe aerodromske mehanizacije Završen Otvori
Nabavka tečnih goriva za registrovani vozni park aerodroma sa sukcesivnom isporukom na pumpnim stanicama ponuđača Završen Otvori
Nastup na 21. Međunarodnom sajmu gospodarstva Mostar 2018. Završen Otvori
Gume za potrebe aerodromske mehanizacije Završen Otvori
Kreiranje i štampanje magazina SIAM Završen Otvori
Osiguranje objekata i opreme od svih rizika (All Risk PD) Završen Otvori
Održavanje radio-komunikacionog sistema TETRA proizvođača MOTOROLA; preventivni i interventni servis sa ugradnjom rezervnih dijelova Završen Otvori