>

Nabavke za 2018 godinu

Pregled nabavki
Naziv Status Dokumentacija
CUPPS platforma - implementacija, integracija i trogodišnje korištenje U toku Otvori
Sanitarne usluge Završen Otvori
Elektro traktori (2019) U toku Otvori
Hemikalije za odleđivanje operativnih površina Završen Otvori
Sistem za otkrivanje eksploziva za ručni prtljag (EDSCB) - upgrade HI-SCAN 6040 aTix Softwareom za ispunjavanje zahtjeva EU/ECAC standard C2 Završen Otvori
Kancelarijski materijal Završen Otvori
Putnička prtljažna kolica Završen Otvori
Industrijska sol za posipanje kolovoza Završen Otvori
Isporuka orginalnih rezervnih dijelova i usluge interventnog servisa za vatrogasno vozilo proizvođača Ziegler (za period jedne godine). Završen Otvori
Sanacija asfaltnog zastora - sukcesivno izvođenje radova Završen Otvori
Vatrogasno pjenilo AFFF 3% ICAO LEVEL C U toku Otvori
Detektor tečnih eksploziva Završen Otvori
Električna energija Završen Otvori
Obuka iz domena hitne medicinske pomoći Završen Otvori
Kancelarijske stolice Završen Otvori
Sanitetsko vozilo Završen Otvori
Traktor sa plugom i kosilicom sa malčerom Završen Otvori
Pushback traktor Završen Otvori
CUPPS platforma Završen Otvori
Samostojeća čuvarska kućica Završen Otvori
Eksterna revizija finansijskih izvještaja za 2018. i 2019. godinu Završen Otvori
Propan u TF bocama od 35kg (sukcesivna isporuka) Završen Otvori
Software-ski alati Završen Otvori
Električni traktor Završen Otvori
Unaprijeđenje parking sistema Završen Otvori
Sigurnosni skener osoba na bazi mm talasa Završen Otvori
Putničko vozilo za odjel protokola Završen Otvori
Električno transportno vozilo Završen Otvori
Nabavka, izmještanje i polaganje kablova radi povezivanja postojeće mrežne infrastrukture sa novom kablovskom trasom Završen Otvori
Rekonstrukcija toplotne podstanice - Duplex hangar Završen Otvori
Samohodne putničke stepenice Završen Otvori
Kolica za prtljag Završen Otvori
Kontejnerski blokovi Završen Otvori
Isporuka orginalnih rezervnih dijelova i usluge interventnog servisa za opremu proizvođača STILL GmbH, Njemačka Završen Otvori
Ažuriranje serverskih verzija SW za video nadzor Završen Otvori
Održavanje fotokopir aparata Završen Otvori
Informatička oprema za procesuiranje putnika i prtljaga Završen Otvori
Izrada modela troškovnog razdvajanja Završen Otvori
Uređaj protiv krađe u Duty Free Shop-u Završen Otvori
Ukrcajne kartice i privjesci za prtljag Završen Otvori
Oprema za sistem telefonije: Migracija i dogradnja postojeće telefonske centrale Završen Otvori
Nadzor nad izvođenjem radova na kablovskoj kanalizaciji uz aerodromsku ogradu Završen Otvori
Svjetiljke ruba piste Završen Otvori
Izgradnja kablovske kanalizacije uz aerodromsku ogradu Završen Otvori
Izrada projekta rekonstrukcije PSS, rulnica i platforme U toku Otvori
Oprema za TETRA sistem Završen Otvori
Proširenje sistema za kontrolu prolaza Završen Otvori
IT revizija Završen Otvori
Hardware-ski resursi Završen Otvori
Sistem za pohranu podataka Završen Otvori
Mrežna oprema Završen Otvori
Dizel vučni traktor Završen Otvori
Nabavka novog i reparacija postojećeg glavnog hidrauličnog cilindra za avio-most Završen Otvori
Izgradnja ekskluzivnog VIP salona Završen Otvori
Platformski autobusi Završen Otvori
Stručni nadzor nad izvođenjem radova na izgradnji novog administrativno poslovnog objekta Završen Otvori
Izgradnja novog administrativno-poslovnog objekta Završen Otvori
Prirodna izvorska voda pakovana za dispanzere Završen Otvori
Preventivni i interventni servis i isporuka orginalnih rezervnih dijelova traka za prtljag proizvođača VANDERLANDE INDUSTRIES B.V. Holandija Završen Otvori
Nadzor i ispitivanja nad betonskim radovima na rekonstrukciji parkirne platforme U toku Otvori
Servis električnih ugostiteljskih uređaja Završen Otvori
Stručni nadzor nad izvođenjem radova na dogradnji i modernizaciji terminala B Završen Otvori
Radovi na dogradnji i modernizaciji terminala B Završen Otvori
Preventivni i interventni servis i isporuka orginalnih rezervnih dijelova za 3 lifta i jednih pokretnih stepenica proizvođača KONE O/Y, Finska (na period od 1 godine) Završen Otvori
Highloader Završen Otvori
Osiguranje uposlenika Završen Otvori
Sanacija asfaltnih površina ispod avio mostova (betonska podloga) IV faza Završen Otvori
Preventivni i interventni servis i isporuka originalnih rezervih dijelova za split klimatizacione uređaje Završen Otvori
Materijal za održavanje čistoće Završen Otvori
Štampani materijal Završen Otvori
Redovan i interventni servis UPS-ova proizvođača SOCOMEC UPS Francuska Završen Otvori
Isporuka orginalnih rezervnih dijelova i usluge interventnog servisa za aerodromske četke, snjegobacače i plugove proizvođača Overaasen AS, Norvrška (za period od dvije godine) Završen Otvori
Sukcesivna isporuka i obrada elemenata potrebnih za izradu pločastog namještaja Završen Otvori
Isporuka orginalnih rezervnih dijelova i interventni servis obrtnih vrata proizvođača Boon Edam (na period od 3 godine) Završen Otvori
Snjegobacač Završen Otvori
Agregat za snabdijevanje zrakoplova električnom energijom Završen Otvori
Snimanje objava Završen Otvori
Isporuka originalnih rezervni dijelova i potrošnog materijala uz pružanje usluga preventivnog i interventnog servisa sigurnosne opreme proizvođača “Smitsh Heimann GmbH“ i “Ceia“ na aerodromu Sarajevo na period od dvije godine Završen Otvori
Tečna goriva za neregistrovana aerodromska vozila, termogene i agregate (za period od jedne godine) Završen Otvori
Preventivni i interventni servis i isporuka originalnih rezervnih dijelova za chillere proizvođača CARRIER Završen Otvori
Sistemski i aplikativni software Završen Otvori
Preventivni i interventni servis i isporuka originalnih rezervnih dijelova za chillere proizvođača VIESSMANN Završen Otvori
Preventivni i interventni servis i isporuka originalnih rezervnih dijelova BMS-a Završen Otvori
Rekonstrukcija centralnog kanala oborinske kanalizacije - Treća faza Završen Otvori
Nabavka namještaja Završen Otvori
Proširenje sistema vatrodojave Završen Otvori
Nabavka akumulatora za potrebe aerodromske mehanizacije Završen Otvori
Nabavka tečnih goriva za registrovani vozni park aerodroma sa sukcesivnom isporukom na pumpnim stanicama ponuđača Završen Otvori
Nastup na 21. Međunarodnom sajmu gospodarstva Mostar 2018. Završen Otvori
Gume za potrebe aerodromske mehanizacije Završen Otvori
Kreiranje i štampanje magazina SIAM Završen Otvori
Osiguranje objekata i opreme od svih rizika (All Risk PD) Završen Otvori
Održavanje radio-komunikacionog sistema TETRA proizvođača MOTOROLA; preventivni i interventni servis sa ugradnjom rezervnih dijelova Završen Otvori