>

Nabavke za 2019 godinu

Pregled nabavki
Naziv Status Dokumentacija
Elektro materijal U toku Otvori
Materijal za održavanje čistoće U toku Otvori
Sistemski i aplikativni software U toku Otvori
Sanitarni pregled radnika, radnih površina i namirnica U toku Otvori
Izrada i montaža elemenata pokrova šatora i cerada za opremu MAS U toku Otvori
Nabavka tečnih goriva za registrovani vozni park aerodroma sa sukcesivnom isporukom na pumpnim stanicama ponuđača U toku Otvori
Gume za potrebe aerodromske mehanizacije U toku Otvori
Održavanje radio-komunikacionog sistema TETRA proizvođača MOTOROLA; preventivni i interventni servis sa ugradnjom rezervnih dijelova (na period od 3 godine) U toku Otvori
Kompaktne aerodromske četke U toku Otvori
Preventivni i interventni servis detektora eksplozivnih para, izolacionih, oxigen aparata i kompresora proizvodžača Drager Safety AG, Njemačka (za period od dvije godine) od strane ovlaštenog servisera U toku Otvori
Isporuka orginalnih rezervnih dijelova i usluge interventnog servisa za vatrogasna vozila proizvođača ROSENBAUER INTERNATIONAL GmbH, Austrija (za period od dvije godine). U toku Otvori
Tečna goriva za neregistrovana aerodromska vozila, termogene i agregate (za period od jedne godine) U toku Otvori