REKLAMACIJE KORISNIKA USLUGA


Poštovani putnici,

Vaše mišljenje je važno, pomaže nam u optimizaciji i unapređenju usluga koje Vam pružamo.


 

Ime i prezime*

E-mail adresa*

Kontakt broj

Vrsta reklamacije

Detaljan opis

Dodatak

max 10MB | jpeg | png | pdf

 

 

ZAŠTITA PRIVATNOSTI : Vaši lični podaci koje ste popunili u obrascu za reklamaciju mogu se iskoristiti isključivo u svrhu obrade reklamacije – pripreme odgovora, uključujući provjeru sa trećom stranom potrebnu za obradu reklamacije.