>

Live Web Streaming



Naziv kamere: Terminal B

Lokacija kamere: Pristanišna zgrada

Dostupnost videa: od 06:00 do 23:00

Vrijeme gledanja: 22 dan(a), 1 sat(i), 46 minut(a)

Brojač pregleda: 78,226

Naziv kamere: Platform

Lokacija kamere: Platforma

Dostupnost videa: od 06:00 do 23:00

Vrijeme gledanja: 79 dan(a), 13 sat(i), 10 minut(a)

Brojač pregleda: 167,240

Naziv kamere: Passenger Terminal

Lokacija kamere: Terminal B

Dostupnost videa: od 06:00 do 23:00

Vrijeme gledanja: 87 dan(a), 18 sat(i), 42 minut(a)

Brojač pregleda: 164,894


Sarajevo Airport Magazine

Oglasna ploča
Politike ISU i Okolinski izvještaji