>

Zašto mi ?

 

U toku višegodišnjeg postojanja, Centar za obuku stručnog osoblja oslanja se na iskustvo i stručnost svog obrazovnog kadra te programe obuke koji su usaglašeni sa međunarodnim standardima ( ICAO, IATA, ECAC, AEA itd)  i odobreni od nadležnih BH institucija (BH DCA).

 

Nastao iz potrebe za obrazovanjem sopstvenog kadra, Centar za obuku stručnog osoblja, danas je prerastao u internacionalni edukativni centar, prepoznatljiv po kvalitetu usluga obuke stručnog kadra.

 

U okviru odobrenja koje posjeduje, Centar provodi obrazovne programe vezane za zračni promet i sigurnost zračnog prometa!

 

Usmjerenost na korisnike usluga

Kontinuirano radimo na unapređenju obuke, vodeći se najnovijim naučnim saznanjima i standardima, a sve u cilju pružanja što kvalitetnije usluge našim korisnicima. Adekvatan nivo obučenosti i stručno osposobljen polaznik, naša je misija!

Kvalitet

Međunarodni aerodrom Sarajevo je certificiran u skladu sa ISO 9001 : 2008, 14001 : 2004 i 27001:2013.  Centar za obuku stručnog osoblja, kao organizaciona jedinica aerodroma, sve procese i metode obuke u potpunosti prilagođava međunarodnim standardima kvaliteta.

Fleksibilnost u komunikaciji

U cilju dobijanja adekvatne informacije o edukaciji , naše osoblje će Vam pomoći na slijedeći način:

Prvi korak je analiza zahtjeva za obuku u skladu sa Vašim potrebama!

Drugi korak je Naša detaljna ponuda sa pojašnjenjima svih edukativnih procesa!

Treći korak je prilagođavanje obuke svakom kandidatu ponaosob u skladu sa najnovijim metodičko-didaktičkim spoznajama.


Cjenovnik usluga obuke stručnog osoblja

Cjenovnik usluga obuke stručnog osoblja možete preuzeti ovdje.


Sarajevo Airport Magazine

Oglasna ploča
Politike ISU i Okolinski izvještaji