>

Kontakti

 

 

J.P. Međunarodni aerodrom „Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo
Kurta Schorka 36
71210 Sarajevo

Bosna i Hercegovina

 

Centar za obuku stručnog osoblja

Tel:  ++387 33 289 235

Tel:  ++387 33 289 285

Fax: ++387 33 289 236

e-mail: skolski.centar@sarajevo-airport.ba


Sarajevo Airport Magazine

Oglasna ploča
Politike ISU i Okolinski izvještaji