>

Pošta

Šalter : JP BH POŠTA

Adresa : Međunarodni Aerodrom Sarajevo , Ul. Kurta Schorka 36
Telefon : +387 33 289 444, 766 901
Fax : +387 33 766 900
Otvorenost : Ponedjeljak - Petak 9:00 - 17:00 H 
Usluge: 
- Pismonosna služba 
- Uplata
- Isplata
- Telegram
- Slanje paketa
- Prodaja kartica za dopunu mobitela
- Prodaja kartica za poštanski telefon
- Prodaja razglednica 
- Mjenjačnica

 

Lokacija : prizemlje - aula Terminalne zgrade B.


Sarajevo Airport Magazine

Oglasna ploča
Politike ISU i Okolinski izvještaji