>

Rent-a-car

 

 

 
Kurta Schorka 36 
Aerodrom Sarajevo
Phone: +387 33 469 933
 E-Mail :reservations@avis.ba

Web: www.avis.ba

 

ASA
Bulevar Mese Selimovica 16
Phone + 387 33 450 962, 
Fax + 387 33 450 961

 

 

 

 

 

Adresa: Kurta Schorka 36 - Aerodrom

Broj telefona i faxa: +387 33 460 737

Mobitel:  +387 62 346 859

Email adresa: Sarajevo_Airport@europcar.ba

 

Glavna poslovnica

Adresa: Bulevar Meše Selimovića 16 - ASA

Broj telefona: +387 33 760 360

Broj faxa: +387 33 760 361


 

 

 Kurta Schorka 36
Aerodrom Sarajevo 
Phone: + 387 33 760 645 
Fax: + 387 33 760 646 
Mobile: + 387 61 911 991

E-mail: dollar.thrifty@bih.net.ba

Web:www.carrentalsubrosa.com

 www.dollar.ba   www.dollar.com

 www.thrifty.ba  www.thrifty.com

 

 

 
 

Kurta Schorka 36, 

Aerodrom Sarajevo
71000 BiH
Phone: +387 33 766 670
Fax:    +387 33 766 671                                                                                  

E-mail: budgetapt@budget.ba, 

Web: www.budget.ba 

 


 


HYUNDAI Rent-A-Car
 
Aerodrom Sarajevo

Kurta Schorka 36
71000 Sarajevo, BiH
Tel/Fax: +387 33 289 277 
+387 33 451 800
Gsm: +387 61 473 116
+387 61 274 198
E-Mail: rentacar_apt@hyundai.ba
Web: www.hyundai-rent.ba

 

 

 

Međunarodni aerodrom Sarajevo

Kurta Schorka 36, Sarajevo

Ured: +387 33 789 900 

Ured: +387 33 789 901

sarajevo@enterprise.ba
www.enterprise.ba
www.alamo.ba
www.nationalcar.com

 

Ured u centru grada

Kranjćevićeva bb, Sarajevo 

Ured: +387 33 555 255 

Ured: +387 33 555 256

sales@enterprise.ba 

www.enterprise.ba

 

 

 

SIXT Rent-a-car
Aerodrom Sarajevo
Sarajevo 71000
Kurta Schorka 36
Kontakt telefon:
+387 33 460 099

Fax:
+387 33 460 099 
e-mail: reservations@sixt.ba
Web:http://www.sixt.ba

 

 

 

EURO BH

Sarajevo - grad

Džemala Bijedića 166A -2 sprat

71 000 Sarajevo

Bosna i Hercegovina


Telefon: +387 63 771 899

            +387 63 771 898

            +387 63 771 896

            +387 33 289 377


Fax: +387 33 922 510


Radno vrijeme: 09:00 to 22:00 PON-NED


E-mail: info@eurobh.com 

Web: www.eurobh.com

 

Sarajevo - aerodrom

Kurta Schorka 36 

71 000 Sarajevo

Bosna i Hercegovina


Telefon: +387 63 771 899

            +387 63 771 898

            +387 63 992 257

            +387 33 289 377


Fax: +387 33 922 510


Radno vrijeme: 09:00 to 22:00 PON-NED


E-mail: info@eurobh.com

Web: www.eurobh.com


 

Kurta Schorka 36

Aerodrom Sarajevo
71000 BiH
Tel: +387 33 289 498
Fax: +387 33 210 167                                                                                 

GSM: +387 63 393 180

 

E-mail: adnan.pasic@kapitals

E-mail:info@kapitals.ba

 

Web: www.kapitals.ba

 

Baščaršija (Baščaršija 13)

Downtown Sarajevo
Tel: +387 33 289 498
Fax: +387 33 210 167                                                                                 

GSM: +387 63 393 180

 

E-mail: adnan.pasic@kapitals.ba

E-mail:info@kapitals.ba

 

Web: www.kapitals.ba

 Sarajevo Airport Magazine

Oglasna ploča
Politike ISU i Okolinski izvještaji