>

Taxi stajališta

Lokacija:            Neposredna blizina Terminala B aerodroma Sarajevo.

Kapacitet:          30 mjesta
Cijene:              Jedinstvene na nivou taxi udruženja i iznose:


Start:                           1,50 KM
Po kilometru vožnje:      1,00 KM
Jedan sat čekanja:        10,00 KM
Dolazak je besplatan.


Nakon obavljene vožnje taxi vozač je dužan na zahtjev stranke izdati račun.
Cijena može biti i ugovorena ali ne može biti veća od cijene po taksimetru.

Telefon:           +387 33 660 666; +387 33 660 970; +387 33 1515

Mobitel:            +387 61 230 666; +387 61 230-970;
Fax:                 +387 33 654 770
E-mail:             taxi@bih.net.ba
Web:                www.sarajevotaxi.com.ba

 Sarajevo Airport Magazine

Oglasna ploča
Politike ISU i Okolinski izvještaji