>

Vodič za medije

Poštovane kolege,Kako bi ostvarili kvalitetnu saradnju na obostrano zadovoljstvo, želimo vas upoznati sa određenim pravilima i procedurama koje vrijede na Međunarodnom aerodromu Sarajevo, a usko su vezane za vaš posao. 


Molimo vas da imate u vidu da J.P. Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o, u fizičkom smislu predstavlja pogranično područje, koje podrazumijeva izvjesna ograničenja u kretanju.
Ukoliko službeno, kao mediji, želite posjetiti Aerodrom Sarajevo kako bi napravili audio-video zapis, neophodno je da znate da svakom dolasku predstavnika medija prethodi blagovremena najava dolaska putem dopisa (zahtjeva) kojeg ćete proslijediti fax-om.

Zahtjev obavezno treba da sadrži slijedeće podatke :

- medijska kuća iz koje dolazite
- razlog, lokacija i predviđeno vrijeme snimanja (datum i sat)
- ime, prezime i broj lične karte svih članova ekipe  
- kontakt telefon redakcije

Tako pripremljen zahtjev potrebno je, najmanje 24 h ranije, poslati na slijedeće adrese na Međunarodnom aerodromu Sarajevo :
- Odnosi s javnošću, e-mail:info@sarajevo-airport.ba
- Sektor za sigurnost i zaštitu, fax. ++387 33 289 211
- Jedinica granične policije, fax. ++387 33 755 360

Posebna jednodnevna dozvola za boravak u pograničnom području, koju izdaje Jedinica granične policije može se, po dolasku, podići na šalteru JGP-a u Terminalu „B“ Aerodroma Sarajevo. 

U slučaju da je snimanje na aerodromu komercijalnog karaktera, uz pridržavanje navedenih procedura, obavezno je kontaktirati Sektor komercijale Međunarodnog aerodroma Sarajevo na broj telefona : ++387 33 289 167

Ukoliko su potrebna dodatna pojašnjenja opisanih procedura, molimo da kontaktirate odgovornu osobu za odnose s javnošću:
Telefon : ++387 33 289 427
E-mail : info@sarajevo-airport.ba


S poštovanjem,

Odnosi s javnošću
J.P.Međunarodni aerodrom „Sarajevo“ d.o.o.


Sarajevo Airport Magazine

Oglasna ploča
Politike ISU i Okolinski izvještaji