>

Međunarodni aerodrom Sarajevo u službi očuvanja okoline

 

 J.P. Međunarodni aerodrom "Sarajevo" d.o.o. Sarajevo bilježi rast prometa koji  ima određene uticaje na okolinu. Kako ti uticaji ne bi narušili okruženje, provodi se politika zaštite okoline i jačanje upravljanja okolinom. U skladu sa međunarodnim normama i zakonskim regulativama, politika okolinskog upravljanja podrazumijeva kontinuirano planiranje, provjeravanje i ocjenjivanje učinkovitosti poduzetih aktivnosti za zaštitu okoline.

Kontinuirano praćenje stanja okoline i ažurna izvještavanja o zagađenjima, otpadu i potrošnji energenata, te korištenje najbolje dostupnih informacija i tehnologije, čini upravljanje okolinom efikasnijim.

Glavni ciljevi održavanja okolinskog upravljanja su:

- Smanjenje negativnih učinaka na okolinu;

- Smanjenje rizika od ekoloških incidenata;

- Smanjenje troškova kroz očuvanje sirovina i energije;

- Povećanje sposobnosti brze i učinkovite intervencije;

- Poboljšani ugled i stvaranje povjerenja kod lokalne zajednice;

- Kompetitivna prednost;

- Pravna sigurnost zbog poštivanja Zakona o zaštiti okoline;

- Otvaranje mogućnosti za  dobivanje ovlasti i dopuštenja od lokalnih i državnih vlasti, te sredstava iz raznih fondova;

- Unapređenje ugleda Društva;

- Bolje korištenje energije i zaštita voda, pažljivo biranje sirovina i kontrolirano prikupljanje otpada za reciklažu;

- Smanjenje financijskog tereta zbog reaktivnih upravljačkih strategija kao što su popravci, čišćenja, plaćanje kazni zbog kršenja zakona;

- Smanjenje rizike za kazne i moguće sudske procese;

- Poboljšanje uvjeta radnog okruženja.

 

Trajno poboljšanje sistema upravljanja okolinom postiže se izradom prikladnih programa, osiguravanjem resursa i pravovremenim izvještavanjem o statusu njihove provedbe.

Prilikom definiranja programa osobito je važno identificirati sve aktivnosti koje treba provesti u skladu  sa zakonskim zahtjevima te sistematski pratiti promjene koje mogu uticati na uspostavljeni sistem upravljanja okolinom na Međunarodnom aerodromu Sarajevo.

 

Obaveze Društva definirane prema okolinskoj dozvoli izdatoj od strane Federalnog ministarstva okoliša i turizma, za 2012. godinu, uspješno su izvršene.

 

J.P. Međunarodni aerodrom "Sarajevo" d.o.o. Sarajevo će i ubuduće informirati svoju javnost o stanju i zaštiti okoline. Otvoreni smo za dijalog i saradnju s javnošću, a svi prijedlozi i pitanja su dobrodošli.


 

Tel: 033/289-206

E-mail: spehilj@sarajevo-airport.ba


Vaš  Međunarodni aerodrom  Sarajevo

 

Pogledajte dokument (BA)


Sarajevo Airport Magazine

Oglasna ploča
Politike ISU i Okolinski izvještaji