>

Važniji telefonski brojevi

INFORMACIJE

 

Telefon

FAX

Informator

+38733

289 100

 

 

 

 

ODNOSI SA JAVNOŠĆU

 

Telefon

FAX

Stručni saradnik za odnose sa javnošću

+38733

289 427

 

 

 

 

KABINET DIREKTORA 

Direktor Društva

289 200

 

Šef kabineta

289 203

 

Administrator u kabinetu

289 200

289 201  

 

 

 

SEKTOR SAOBRAĆAJA I USLUGA U ZRAČNOM SAOBRAĆAJU

Direktor Sektora

289 110

766 950

Služba operativnih poslova OPC

289 124

289 109  

Služba Ramp Handlinga

289 117

 

Služba prihvata i otpreme putnika

289 130

 

Odjel za izgubljeni-nađeni prtljag

289 105

289 487

Odjel protokola i salona

289 489

289 491

Centar za obuku stručnog osoblja

289 235

289 236

 

 

 

SEKTOR KOMERCIJALE  

Direktor Sektora

289 140

289 153

Služba prodaje avijacijskih usluga

289 174

289 153

Služba prodaje komplementarnih usluga

289 167 ; 289 207

289 367

Parking

289 447

 

Služba trgovine

289 155

 

Služba ugostiteljstva i cateringa

289 150

289 351

Služba nabave

289 147

 

Služba naplate i fakturisanja

289 116

 

Prodaja aviokarata

289 266, 289 267

 

SEKTOR TEHNIKE I ODRŽAVANJA

Direktor Sektora

289 170

289 449

Služba održavanja aerodromskih sredstava

289 171

 

Služba za održavanje mašinskih postrojenja i instalacija

289 175

 

Služba za održavanje elektro postrojenja i instalacija

289 191

 

Služba za održavanje objekata i infrastrukture

289 182

 

 

 

 

SEKTOR FINANSIJA

Direktor Sektora

289 160

289 234

Služba knjigovodstva

289 164

 

Služba finansijske operative

289 179

 

Služba plana, analize 

289 307

 

 

 

 

SEKTOR ZA PRAVNE, KADROVSKE I OPŠTE POSLOVE

Direktor Sektora

289 208

289 389

Služba za pravne, kadrovske i administrativne poslove

289 217Služba za održavanje higijene

289 488

 

Odjel protokola 

289 209

289 389

 

 

 

SEKTOR ZA INFORMATIČKE I KOMUNIKACIONE TEHNOLOGIJE  

Direktor Sektora

289 192Služba za software resurse

289 198, 289 284

 

Služba za hardware resurse

289 280, 289 197

 

 

 

 

SEKTOR ZA SIGURNOST I ZAŠTITU

Direktor Sektora

289 210

289 211

Služba za fizičku zaštitu

289 214

 

Služba za tehničku zaštitu

289 214

 

 

 

 

SEKTOR UPRAVLJANJA SISTEMIMA

Direktor Sektora

289 122

289 410

 

 

 

SEKTOR ZA RAZVOJ AERODROMA

Direktor Sektora

289 176

 

 

 

 

SEKTOR CARGO USLUGA

Direktor Sektora

289 146

289 346

Odjel cargo operative

289 144

289 145

Odjel prodaje, međunarodne špedicije i dokumentacije

289 340
289 342 

 

Odjel carinskog skladišta

289 341

 

 

 

 

 Sarajevo Airport Magazine

Oglasna ploča
Politike ISU i Okolinski izvještaji