>

Međunarodni aerodrom Sarajevo oglašava prodaju otpadnih akumulatora

Međunarodni aerodrom „Sarajevo“ oglašava prodaju otpadnih akumulatora. Ukupna količina otpadnih akumulatora je cca 3.800 kg, od čega težina trakcione baterije iznosi 1.500 kg.

Tačna količina će se izvagati prilikom preuzimanja.

Ponude dostaviti do 15.02.2019. godine na e-mail: aademovic@sarajevo-airport.ba

 

Odluka o prodaji starih akumulatora


Sarajevo Airport Magazine

Oglasna ploča
Politike ISU i Okolinski izvještaji