>

30.06.2005 Novo radno okruženje u DCS-u

U saradnji sa američkom kompanijom EDS i predstavnicima ogranka ove firme (Air Transport) u švicarskoj, aerodrom Sarajevo je instalirao napredno radno okruženje u sistemu za registraciju putnika i prtljaga. Ovim poduzetim aktivnostima aerodrom Sarajevo je obezbjedio kvalitetniju i sigurniju obradu podataka o putnicima i prtljagu. Aerodrom Sarajevo je prva lokacija u regiji, na kojem je kompanija EDS instalirala ovo napredno aplikativno rješenje. Sarajevo Airport Magazine

Oglasna ploča
Politike ISU i Okolinski izvještaji