>

15.08.2012 16 godina od poslijeratnog otvaranja Međunarodnog aerodroma Sarajevo

Kao što i sam naslov kaže danas se obilježava 16-ta godišnjica od poslijeratnog otvaranja Sarajevskog aeodroma za civilni zračni promet. Prilika je ovo za kratak osvrt na period iza nas.

 

Nakon ratnih zbivanja i potpunog uništenja aerodromskih kapaciteta, Sarajevski aerodrom je 16. augusta 1996. godine ponovo otvoren. Svečanost otvaranja predstavljala je ostvarenje najvećeg sna svih zaposlenih. Činu ponovnog otvaranja aerodroma prisustovali su predsjednik Predsje­dništva Bosne i Hercegovine gospodin Alija Izetbegović i američki državni sekretar Warren Christopher.

 

 

Odmah po otvaranju Aerodroma, Croatia Airlines uspostavila je vezu između Sarajeva i Zagreba, a turska kompanija Top Air između Sarajeva i Istanbula. Do kraja te godine, Aerodrom Sarajevo ostvario je promet od 26.000 putnika i bio je u Bosni i Hecegovini jedini aerodrom u funkciji civilnog zrakoplovstva.

 

 

Od te godine definitivno kreće i ekspanzija planirane rekonstrukcije i brzog razvoja Međunarodnog aerodroma Sarajevo. Sanirane su sve manevarske površine, teh­nički objekti aerodroma i objekt kontrole letenja sa kontrolnim tornjem.

 

Generalna rekonstrukci­ja aerodromske terminal­ne zgrade sa kompletno novom tehnolo­gijom i opre­mom vr­hunskog kvaliteta uspješno je završena počet­kom 2001. go­dine. Sveča­nim otvorenjem, marta 2001., Aerodrom komp­letira sve sadr­žaje u pogledu po­treba i kom­fora putnika, čime i zvanično počinje no­vo razdoblje kvalite­tnog ra­da i vrhunskih rezultata.

 

 

Danas, sa prometom od 600.000 putnika godišnje, možemo slobodno reći da je stara legenda o ptici feniks u našem slučaju postala stvarnost, jer smo prošli put od ratnog pepela do tehnološkog operativnog maksi­muma, kojem u zrakoplovstvu svi težimo.


Sarajevo Airport Magazine

Oglasna ploča
Politike ISU i Okolinski izvještaji