>

24.10.2012 Stručni nadzor BHDCA na Međunarodnom aerodromu Sarajevo

Jučer je na Međunarodnom aerodromu Sarajevo uspješno proveden stručni nadzor.

Stručni tim BHDCA, uz prisustvo predstavnika Međunarodnog aerodroma Sarajevo, proveo je redovni stručni nadzor radi utvrđivanja stanja i primjena propisa u slijedećim oblastima:  

- osnovni podaci aerodroma, fizičke karakteristike aerodromskih površina, označavanje aerodroma i aerodromskih površina danju, stanje manevarskih površina, ograničenje prepreka u području aerodroma, 

- aerodromski rasvjetni sistem i uređaji elektro - energetike

- plan za vanredne situacije,

- bezbjednost civilnog zrakoplovstva,

- spasilačko vatrogasne službe.

Na osnovu provedenog stručnog nadzora zaključeno je da je Međunarodni aerodrom Sarajevo zadovoljio sve zahtjeve propisane Zakonom o zrakoplovstvu BiH i propisa donesenih na temelju ovog zakona, te da provodi standarde i preporuke u skladu sa Aneksom 14 ICAO.


Sarajevo Airport Magazine

Oglasna ploča
Politike ISU i Okolinski izvještaji