>

02.09.2013 Kontinuirani rast broja putnika i aviooperacija na Međunarodnom aerodromu Sarajevo

Međunarodni aerodrom Sarajevo kontinuirano bilježi rast broja putnika i aviooperacija.

 

Tokom mjeseca avgusta na Međunarodnom aerodromu Sarajevo obavljeno je 546 aviooperacija, što je za 6% više u odnosu na isti period prošle godine.

 

Uz povećan broj aviooperacija, Sarajevski Aerodrom bilježi i stalan porast broja putnika, pa je tako u mjesecu avgustu zabilježen broj od 79.796 putnika, što je za 31% više u odnosu na isti period prošle godine.

 

Međunarodni aerodrom Sarajevo nastavit će kao i uvijek do sada da svojim korisnicima usluga i poslovnim partnerima pruža efikasnu i kvalitetnu uslugu, a sve u skladu sa visokim svjetskim standardima.

 


Sarajevo Airport Magazine

Oglasna ploča
Politike ISU i Okolinski izvještaji