>

22.01.2014 Međunarodni aerodrom Sarajevo pružio podršku BH Telecomu u implementaciji Sistema upravljanja zaštitom informacija ISO 27001

Predstavnici  Sektora upravljanja sistemima Međunarodnog aerodroma Sarajevo održali su sastanak sa predstavnicima Centra za upravljanje kvalitetom BH Telecoma u ponedjeljak, 20. januara u prostorijama Međunarodnog aerodroma Sarajevo.

 

Tema sastanka bila je implementacija Sistema upravljanja zaštitom informacija ISO 27001 unutar organizacije BH Telecoma, a za koji je Međunarodni aerodrom dobio certifikat u oktobru mjesecu 2013. godine.

 

Na sastanku su predstavnici Međunarodnog aerodroma Sarajevo pružili podršku, kolegama iz BH Telecoma u ostvarivanju cilja uspostave ovog sistema unutar organizacije, ali su podijelili i svoja iskustva u integraciji dva ili više sistema, (u ovom slučaju ISO 9001, ISO 14001 i sistema 27001).

 

Implementacijom ovog  internacionalno prepoznatog standarda, ove dvije kompanije  dokazuju da su aktivnosti koje provode, postavljene na visokom nivou uz odgovarajuću kontrolu i praćenje rizika, čime se osigurava cjelovitost, dostupnost i povjerljivost informacija.

 

Na kraju sastanka, dogvoreno je da će BH Telecom, kada je u pitanju implementacija sistema 27001, imati punu podršku Međunarodnog aerodroma Sarajevo i u budućem periodu.


Sarajevo Airport Magazine

Oglasna ploča
Politike ISU i Okolinski izvještaji