>

29.05.2014 Međunarodni aerodrom Sarajevo prihvatio više od 165 tona humanitarne pomoći

Nakon katastrofalnih poplava koje su zadesile BiH, pomoć za poplavljena područja stiže iz zemalja širom svijeta. Međunarodni aerodrom Sarajevo pružio je maksimalnu logističku podršku u cilju što brže predaje pošiljki korisnicima.

 

 

U periodu od 20.05. do 28.05. 2014. godine na Međunarodnom aerodromu Sarajevo, procesuirano je pet humanitarnih pošiljki pomoći za BiH (166.313 kg karga), odnosno pružena je potpuno besplatna usluga prihvata i otpreme sedam zrakoplova humanitarnog karaktera, i to:

 

Prva pošiljka, realizovana 20. maja - pomoć Republike Azerbejdžan, ukupne težine 25.145,00kg, (jedan zrakoplov).

 

Druga pošiljka, realizovana 24. maja - pomoć Islamske Republike Pakistan, ukupne težine 27.800,00kg, (jedan zrakoplov).

 

Treća pošiljka, realizovana 26. maja - pomoć Države Katar, čija je ukupna težina iznosila 42.184,00kg, (tri zrakoplova).

 

Četvrta pošiljka je realizovana 28.maja -  pomoć UN World Food Programme, ukupne težine 29.766,00kg, (jedan zrakoplov).

 

Peta pošiljka, realizovana 28. maja - pomoć Države Turkmenistan, ukupne težine 41.418,00 kg, (jedan zrakoplov). 

 

 

Međunarodni aerodrom Sarajevo pružio je maksimalnu logističku podršku u cilju što brže predaje pošiljki korisnicima, a u okviru implementacije Memoranduma o razumijevanju i saradnji u oblasti zaštite i spašavanja između Ministarstva sigurnosti BiH i Međunarodnog aerodroma Sarajevo.

 

Najznačajaniji doprinos u realizaciji primopredaje humanitarne pomoći dali su nadležni sektori Međunarodnog aerodroma Sarajevo; Sektor saobraćaja i usluga u zračnom saobraćaju, Sektor kargo usluga i Sektor za sigurnost i zaštitu.

Također, veliku operativnu podršku pružili su i uposlenici Carinske ispostave Aerodrom Sarajevo, Jedinica Granične policije Aerodrom Sarajevo, te nadležne inspekcijske službe kao i drugi subjekti.

 

 Sarajevo Airport Magazine

Oglasna ploča
Politike ISU i Okolinski izvještaji