>

05.09.2014 Ekopak uručio Međunarodnom aerodromu Sarajevo 10 setova kanti

Predstavnici Ekopaka, prvog ovlaštenog operatera sistema upravljanja ambalažnim otpadom, uručili su 10 setova od po četiri kante za odvojeno odlaganje papira, plastike, stakla i opšteg otpada Međunarodnom aerodromu Sarajevo.

 

 

Postavljena infrastruktura omogućit će putnicima i korisnicima usluga Međunarodnog aerodroma Sarajevo da selektivno odlažu ambalažni otpad u predviđene kante, što je praksa na svim aerodromima koji posluju po svjetskim standardima.

 

Direktorica Ekopaka Amela Hrbat izjavila je da ih raduje da su sa sarajevskim aerodromom uspostavili i ovakav vid saradnje, te da će kante koje su uručili doprinijeti jačanju njegovog imidža, a sa druge strane Ekopaku omugućiti da i na taj način širi svijest o potrebi odvojenog odlaganja i reciklaže ambalažnog otpada.

 

Na ovaj način Međunarodni aerodrom Sarajevo pokazao je svoju opredjeljenost ka sistemskom i adekvatnom zbrinjavanju otpada.

 

Tehnolog za okoliš Međunarodnog aerodroma Sarajevo Samra Pehilj rekla je da to preduzeće prati evropske standarde i unaprjeđenja u svim segmentima svog poslovanja, pa tako i u okolinskom upravljanju.

 

"Moram napomenuti da je Aerodrom dobivanjem Okolinske dozvole 2010. već propisao načine upravljanja svim vrstama otpada, ali ovo svakako znači korak dalje u unaprjeđenju ovih aktivnosti", kazala je Pehilj.

 

Uručenjem kanti za selektivno odlaganje ambalažnog otpada ostvarena je saradnja između Ekopaka i sarajevskog aerodroma koja će omogućiti uspostavljanje efikasnog sistema prikupljanja i reciklaže ambalažnog otpada koji se generiše na aerodrom.

 

 

 

 Sarajevo Airport Magazine

Oglasna ploča
Politike ISU i Okolinski izvještaji