>

17.11.2014 Edukativna posjeta studenata Mašinskog fakulteta iz Sarajeva Aerodromu Sarajevo

Studenti i profesori Mašinskog fakulteta iz Sarajeva posjetili su  Međunarodni aerodrom Sarajevo. Riječ je o edukativnoj posjeti u sklopu koje su studenti treće godine u okviru predmeta Industrijsko održavanje imali za zadatak da posjete poslovne subjekte, koji u okviru svog poslovanja imaju aktivnosti održavanja.

 

Studenti su se ovom prilikom upoznali sa radom Sektora tehnike i održavanja na Aerodromu Sarajevo, te su obišli sve sisteme tehničkog karaktera, usko vezane za osnovnu funkciju pravovremenog i  sigurnog  transporta putnika i robe avio saobraćajem.

 

Obišli su veliku sortirnicu gdje su se upoznali sa opremom za prijem prtljaga i problematikom na održavanju iste, te tehničku etažu glavne terminalne zgrade.

 

Zatim su posjetili trafostanicu gdje su vidjeli način rada glavnog naponskog postrojenja, UPS-ova za napajanje osvjetljenja piste kao i agregatsko postrojenje. Obišli su i mehaničarsku radionicu gdje su dobili direktan uvid u jedan dio servisa specijalnih aerodromskih vozila kao što je četka za snijeg koja je upravo bila na servisu.

 

Na svakoj lokaciji, pored svakog dijela opreme koje su studenti obišli i vidjeli opisan im je način rada opreme i način servisiranja iste uz upoznavanje sa realnom problematikom, koja se javlja direktno u „životu“ navedene opreme i koja se ne može naći u standardnoj literaturi.

 

Studenti su upoznati i sa kompjuterizovanim sistemom održavanja sve aerodromske opreme koji se koristi u našoj svakodnevnoj praksi.

 


Sarajevo Airport Magazine

Oglasna ploča
Politike ISU i Okolinski izvještaji