>

21.01.2015 Studenti Fakulteta za saobraćaj i komunikacije u posjeti Međunarodnom aerodromu Sarajevo

Studenti Fakulteta za saobraćaj i komunikacije iz Sarajeva posjetili su Međunarodni aerodrom Sarajevo. Riječ je o edukativnoj posjeti u sklopu koje su se studenti prve godine master studija,u okviru predmeta Sigurnost i zaštita u saobraćaju i transportu, trebali upoznati sa osnovama iz domena sigurnosti u zračnom saobraćaju i safety-a.

 

Prisutnima su prezentovani procesi rada Sektora za sigurnost i zaštitu te procedure neophodne za bezbjedno odvijanje zračnog saobraćaja.Također su obišli pristanišnu zgradu aerodroma, te se direktno upoznali sa procesom rada tehničke službe u okviru ovog sektora, opremom koja se koristi za provjeru lica i stvari te ostalim radnjama koje onemogućavaju nezakonito ometanje.Prezentovane su im mjere tehničke zaštite, poput kontradiverzionih pregleda prtljaga, pošiljki i lica na Međunarodnom aerodromu Sarajevo.

 

Nakon toga, studentima su predočeni uslovi koji moraju biti zadovoljeni, kako bi se neometano i bezbjedno odvijao zračni saobraćaj. Ukazano im je na važnost aspekta safety-a na  „zračnoj strani“ aerodroma, te važnost poštivanja svih propisanih procedura kako bi se bezbjednost zračne plovidbe neometano odvijala.

 

 


Sarajevo Airport Magazine

Oglasna ploča
Politike ISU i Okolinski izvještaji