>

08.04.2015 Održana radionica na temu Rezervnog plana Međunarodnog aerodroma Sarajevo

 Danas je na Međunarodnom aerodromu Sarajevo, održana vježba/radionica, u svrhu upoznavanja učesnika sa obavezama iz novog rezervnog plana poslovanja i to Rezervni plan I. Učesnici ove radionice su imali zadatak da iznesu svoja gledišta na usvojeni plan RTO, kao i resurse koje je potrebno osigurati za adekvatnu realizaciju plana.

 


Sarajevo Airport Magazine

Oglasna ploča
Politike ISU i Okolinski izvještaji