>

05.06.2015 Informacija o režimu odvijanja saobraćaja na dan 06.06.2015.

Poštovani korisnici,

 

u nastavku Vam donosimo detalje o dinamici odvijanja saobraćaja na dan 06.06.2015. od Međunarodnog aerodroma Sarajevo prema centru grada i nazad.

 

U vremenskom periodu od 08:00-10:00 doći će do privremene obustave saobraćaja od Međunarodnog aerodroma Sarajevo, do zgrade Predsjedništva BIH, ulicama Kurta Schorka, Stupska petlja, Džemala Bijedića, Bulevar Meše Selimovića, Zmaja od Bosne, Hiseta,Hamze Hume, obala Kulina bana, Reisa Džemaludina Čauševića, Maršala Tita i Alipašina.

Od 10:00 do 16:30 uspostavit će se redovan režim saobraćaja  na svim saobraćajnicama od Međunarodnog aerodroma Sarajevo do Tehničke škole.

U vremenskom periodu od 18:30 do 20 sati izvršit će se privremena obustava saobraćaja od Nadbijskupijskog centra za mlade na Otoci do Međunarodnog aerodroma Sarajevo i to ulicama Žrtava fašizma, Brčanska, most Otoka, Bulevar Meše Selimovića, Džemala Bijedića, Stupska petlja, Kurta Schorka.

MUP KS je saopštio da rukovodilac saobraćajnog osiguranja, u zavisnosti od sigurnosne situacije na terenu, zadržava mogućnost odstupanja od planirane dinamike odvijanja režima saobraćaja


Sarajevo Airport Magazine

Oglasna ploča
Politike ISU i Okolinski izvještaji