>

06.12.2015 Važno obavještenje!

Poštovani putnici,

u proteklih nekoliko dana došlo je do poremećaja u odvijanju zračnog saobraćaja na Međunarodnom aerodromu Sarajevo, usljed loših vremenskih uslova uzrokovanih maglom. Ukoliko se Vaš let otkaže, molimo Vas da kontaktirate aviokompaniju preko koje putujete.

Vaš Međunarodni aerodrom Sarajevo


Sarajevo Airport Magazine
reklama za mastercard

Oglasna ploča
Politike ISU i Okolinski izvještaji