>

15.09.2008 Obavještenje korisnicima usluga na MAS

Centar kontrole zračnog prometa aerodroma Sarajevo vrši zamjenu navigacionog uređaja Localizer, čime je van funkcije stavljen ILS - uređaj za precizno slijetanje. 
Zračne operacije se trenutno odvijaju uz pomoć drugog navigacionog uređaja (NDB) za koji se primjenjuju veći minimumi za slijetanje (kada je u pitanju vidljivost i baza oblaka). Zbog toga je sa pogoršanjem meteo uvjeta došlo do poteškoća u realizaciji planiranih letova. 
Sve aktivnosti oko instalacije novog navigacionog uređaja trebale bi biti okončane do 18.09.2008. godine, kada bi se redovan zračni promet i u uvjetima smanjene vidljivosti mogao nastaviti bez većih problema.
Molimo korisnike usluga za strpljenje i razumijevanje jer navedene aktivnosti imaju za cilj povećanje stepena sigurnosti i poboljšanje kvaliteta usluga u dijelu kontrole zračnog prometa na Međunarodnom aerodromu Sarajevo. 

Unaprijed hvala na razumijevanju,

Centar kontrole zračnog prometa aerodroma Sarajevo i
Menadžment J.P. Međunarodni aerodrom "SARAJEVO" d.o.o. Sarajevo


Sarajevo Airport Magazine

Oglasna ploča
Politike ISU i Okolinski izvještaji