>

17.12.2015 Studenti Fakulteta za saobraćaj i komunikacije u posjeti Međunarodnom aerodromu Sarajevo

Danas su studenti i profesori sa Fakulteta za saobraćaj i komunikacije posjetili Međunarodni aerodrom Sarajevo. Riječ je o edukativnoj posjeti u sklopu koje su prisutni imali priliku više saznati o oblasti Upravljanja sigurnošću na aerodromu Sarajevo. Prisutnima su prezentovani procesi rada Sektora za sigurnost i zaštitu te procedure neophodne za bezbjedno odvijanje zračnog saobraćaja.Također su obišli pristanišnu zgradu aerodroma, te se direktno upoznali sa procesom rada tehničke službe u okviru ovog sektora, opremom koja se koristi za provjeru lica i stvari te ostalim radnjama koje onemogućavaju nezakonito ometanje.

Studentima su predočeni uslovi koji moraju biti zadovoljeni, kako bi se neometano i bezbjedno odvijao zračni saobraćaj. Ukazano im je na važnost aspekta safety-a na  „zračnoj strani“ aerodroma, te važnost poštivanja svih propisanih procedura kako bi se bezbjednost zračne plovidbe neometano odvijala.

 

 


Sarajevo Airport Magazine

Oglasna ploča
Politike ISU i Okolinski izvještaji