>

15.02.2016 Eksperti ICAO-a na Međunarodnom aerodromu Sarajevo

Kako smo i najavili, ovih dana u BiH borave eksperti Međunarodne organizacije za civilno zrakoplovstvo (ICAO). Programom nadzora predviđeno je da se operativni aspekti sigurnosti civilnog zrakoplovstva promatraju na Međunarodnom aerodromu Sarajevo. S tim u vezi, eksperti ICAO-a su od jutros na terenu. Segmenti koji su predmet nadzora su trening (obuka) osoblja koje radi na poslovima vezanim za sigurnost, aerodromske operacije, sigurnost zrakoplova i leta, sigurnost putnika i prtljaga, sigurnost tereta (cargo), keteringa i sigurnost pošiljki, odgovor na akte nezakonitog ometanja, sigurnosni aspekti olakšica itd.

Eksperti ICAO-a će na Međunarodnom aerodromu Sarajevo boraviti do 16.02.2016.


Sarajevo Airport Magazine

Oglasna ploča
Politike ISU i Okolinski izvještaji