>

19.02.2016 Završen ICAO nadzor – Stanje sigurnosti na zadovoljavajućem nivou

Nakon što su eksperti ICAO-a obavili nadzor u oblasti sigurnosti civilnog zrakoplovstva održan je završni sastanak na kojem su izneseni zaključci u vezi sa posjetom. Inspektori su dali kratak pregled obavljenog nadzora, prema oblastima koje su nadzirane te su dali generalno ocjenu da je stanje sigurnosti civilnog zrakoplovstva u BiH na zadovoljavajućem nivou. Aktivnosti i mjere koje se poduzimaju prate najnovija svjetska dešavanja i u korak su sa trendovima iz domena sigurnosti civilnog zrakoplovstva.

 

Predstavnici Međunarodnog aerodroma Sarajevo su se delegaciji ICAO-a zahvalili na konstruktivnim prijedlozima i sugestijama ali i iznošenju pozitivnih utisaka o stanju sigurnosti na Međunarodnom aerodromu Sarajevo.

 


Sarajevo Airport Magazine

Oglasna ploča
Politike ISU i Okolinski izvještaji