>

25.04.2016 Uspješno provedena IT revizija informacionog sistema

U proteklom periodu uspješno je provedena IT revizija informacionog sistema od strane nezavisne kompanije.

U okviru provedene revizije, izvršena je kontrola dvije oblasti: upravljanje eksternalizacijom i upravljanje arhitekturom IKT sistema.

Navedene oblasti predstavljaju ključne oblasti upravljanja informacionim sistemom. Kao osnov metodologije korišten je COBIT 4.1 okvir, dok je za procjenu rizika nedostatka kontrola korišten ISO/IEC 27001 okvir. Na osnovu izvršenih pregleda izraženo je uvjerenje da se sa propisanom metodologijom sveukupno stanje i adekvatnost upravljanja eksternalizovanim uslugama i arhitekturom informacionog sistema može ocjeniti COBIT referentnom ocjenom “Regulisano”.  Navedena ocjena predstavlja ocjenu 4 od mogućih 5, te ukazuje na činjenicu da u okviru  upravljanja eksternalizacijama i arhitekturom postoji prostor za dodatna unapređenja na koja je J.P. Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. svakako spreman.


Sarajevo Airport Magazine

Oglasna ploča
Politike ISU i Okolinski izvještaji