>

17.06.2016 Održana prezentacija na temu Evaluacija urađenog u projektu Aerodromska karta i karta parkiranja

U četvrtak, 16.06. na Međunarodnom aerodromu Sarajevo održana je prezentacija na temu „Evaluacija urađenog u projektu Aerodromska karta i karta parkiranja“.

 

 

Prema riječima Menadžera Kvaliteta Međunarodnog aerodroma Sarajevo, g. Nermina Zijadića, cilj prezentacije je bio da se učesnici detaljno upoznaju sa važnosti i značajem ovog projekta, te da se struka upozna sa vrlo bitnim segmentom aerodromske djelatnosti.

 

Prezentaciji su prisustvovali predstavnici Sektora saobraćaja i usluga u zračnom saobraćaju, predstavnici Sektora upravljanja sistemima i predstavnici BHANSA-e (Agencija za pružanje usluga u zračnoj plovidbi BiH).

 

Važno je pomenuti da je Međunarodni aerodrom Sarajevo nakon 30 godina izradio novu aerodromsku kartu i kartu parkiranja zrakoplova.

 

Aerodromska karta i karta parkiranja zrakoplova sadrže veoma bitne podatke o aerodromu, i uz ostale karte i podatke o Aerodromu, čine sastavni dio AIP-a (Aeronautical Information Publication) te su kao takve dostupne zračnim operatorima. Određene profesionalne distribucijske kuće (Jeppesen), preuzimaju ove karte i kroz svoje aktivnosti ih objavljuju širom svijeta.

 

Obje karte će biti u upotrebi od augusta tekuće godine, kada se očekuje njihova objava u AIP-u.


Sarajevo Airport Magazine

Oglasna ploča
Politike ISU i Okolinski izvještaji