>

01.07.2016 Pokrenuta inicijativa za uspostavljanje autobuske linije Bentbaša – Aerodrom

Cijeneći mnogobrojne zahtjeve korisnika naših usluga, poslovnih partnera, kao i podršku zvaničnika,  novi menadžment J.P Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. Sarajevo je pokrenuo inicijativu o uspostavljanju autobuske linije koja bi povezala centar grada sa Aerodromom.

 

Kompanija Centrotrans Eurolines d.d. je izrazila spremnost da podrži ovu inicijativu, nakon čega su uslijedili pregovori u vezi sa utvrđivanjem rute, formiranja cijene karata i usklađivanjem reda vožnje sa aktuelnim redom letenja.

 

Pregovori između Međunarodnog aerodroma Sarajevo i Centrotransa su uspješno okončani nakon čega je kompanija Centrotrans 06.04.2016. god. predala zahtjev za registraciju ove autobuske linije nadležnom Ministarstvu saobraćaja Kantona Sarajevo.

 

Iako je ljetna sezona započela, te se samim tim povećao i  broj turista koji dolaze u našu zemlju, nadležno ministarstvo još uvijek nije dalo odobrenje za uspostavu ove linije. Vjerujemo da će se u što skorijem periodu razriješiti ova situacija, kako bismo turistima i svim drugim zainteresovanim korisnicima omogućili uslugu prevoza od Aerodroma do centra grada.

 


Sarajevo Airport Magazine

Oglasna ploča
Politike ISU i Okolinski izvještaji