>

25.01.2017 SASTANAK O UNAPREĐENJU KOMUNIKACIJE IZMEĐU AKTERA ZRAKOPLOVSTVA

U prostorijama Međunarodnog aerodroma Sarajevo, prvi put nakon duljeg niza godina,  održan je sastanak ključnih subjekata u oblasti zrakoplovstva,  predstavnika  Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine- BHANSA, Direkcije za civilno zrakoplovstvo- BHDCA i Međunarodnog aerodroma Sarajevo.

Na sastanku, koji su organizirali  predstavnici MAS-a, razgovarano je  o međusobnoj suradnji nadležnih institucija, odnosno o unapređenju  komunikacije svih aktera uključenih u oblast zrakoplovstva. S tim u vezi, posebno je naglašena bitnost usuglašavanja preostalih  zakonskih propisa  sa međunarodnom legislativom  iz oblasti zrakoplovstva, a koje naša zemlja ima obvezu donijeti i ratificirati kao potpisnica međunarodnih ugovora i konvencija.  S obzirom na predpristupne pregovore naše zemlje sa Europskom Unijom, istaknuta je bitnost i usuglašavanja sa europskim propisima.

Zaključeno je da se sastanci između BHNSA-e, BHDCA i Međunarodnog aerodroma Sarajevo ubuduće organiziraju češće, u cilju rješavanja pitanja od zajedničkog interesa.


Sarajevo Airport Magazine

Oglasna ploča
Politike ISU i Okolinski izvještaji