>

27.02.2017 Obavijest za putnike o novom načinu provođenja ankete o ocjeni zadovoljstva uslugama Međunarodnog aerodroma Sarajevo

Rukovođeni željom za stalnim poboljšanjem kvaliteta usluga koje pružamo, te cijeneći važnost mišljenja naših putnika, Međunarodni aerodrom Sarajevo provodi anketu pod nazivom “Ocjena zadovoljstva putnika”.

 

 

Na odlazećim gate-ovima sada su dostupni anketni listići sa pitanjima na koja Vas ljubazno molimo da odgovorite upisivanjem znaka x u odabranu rubriku, te da popunjeni upitnik ubacite u anketnu kutiju.

Cilj  ankete je poboljšanje kvaliteta naših usluga u skladu sa Vašim zahtijevima i očekivanjima, te ćemo cijeniti svaki Vaš komentar ili sugestiju.

 Vaš Međunarodni aerodrom Sarajevo


Sarajevo Airport Magazine

Oglasna ploča
Politike ISU i Okolinski izvještaji