>

28.03.2017 Poboljšanje usluga za putnike sa invaliditetom i ograničenom pokretljivošću

U namjeri da se putnicima sa smanjenom pokretljivošću pruži što kvalitetnija usluga, Međunarodni aerodrom Sarajevo je pokrenuo niz aktivnosti na osiguranju preduslova za implementaciju – prilagođavanje infrastrukture u objektima, osiguranje neophodne opreme za opslugu PRM putnika, te usklađivanje sa evropskom regulativom.

Jedna u nizu navedenih aktivnosti je postavljanje interfona na parking ispred Terminala B, pomoću kojeg putnici komuniciraju sa osobljem unutar zgrade. Na ovaj način se PRM putnicima omogućava efikasnija i brža usluga, a sve u skladu sa najboljim svjetskim standardima, što je naš prioritet i obaveza.

 


Sarajevo Airport Magazine

Oglasna ploča
Politike ISU i Okolinski izvještaji