>

31.03.2017 HIFA OIL d.o.o. Tešanj i J.P. Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o Sarajevo potpisali ugovor o saradnji

Međunarodni aerodrom Sarajevo je u sklopu svojih aktivnosti i značajnih planova za proširenje kapaciteta, odnosno podizanja kvalitete usluge za sve šire zahtjeve aviokompanija koje su prepoznale Sarajevo i BIH kao značajnu destinaciju, osigurao i nove pogodnosti.

Respektujući brojne zahtjeve aviokompanija, a nakon veoma ozbiljnih i opsežnih priprema, potpisan je ugovorni odnos o snadbjevanju JET A1 avio-gorivima na aerodromu Sarajevo, sa jednim od najvećih uvoznika nafte i naftnih derivata u BiH, renomiranom kompanijom  HIFA OIL d.o.o. Tešanj.

HIFA – OIL d.o.o Tešanj posluje kao jedan od najznačajnijih distributera naftnih derivata u Bosni i Hercegovini. Tokom 15 godina iskustva i kontinuiranog rasta izgrađeno je partnerstvo i povjerenje sa skoro 200 kompanija u ovoj branši. Danas HIFA – OIL pokriva preko 20% tržišta BiH i sa oko  300.000 hiljada tona derivata distribuiranih u 2016. godini, od čega je preko 113 hiljada tona putnih bitumena i mazuta. HIFA – OIL razvija dva osnovna poslovna pravca: „bijeli“ derivati (dizel, benzin i lož ulje, JET A1, LPG ) i „crni“ derivati (bitumen i mazut).

Do 2009.g. HIFA-OIL je poslovala isključivo u Bosni i Hercegovini (kao uvoznik i distributer na domaćem tržištu). Međutim, skoriji trendovi i povećanje kapaciteta ponude u regionu utjecali su na novi odgovor firme: nastup na tržištima regije uključujući i članice Europske unije. Duže vremena HIFA OIL spada u kategoriju vodećih uvoznika, izvoznika i distributera naftnih derivata na području BiH, te prema relevantnim pokazateljima među 15 top kompanija u BiH, računajući sve gospodarske oblasti i djelatnosti.

U svom portfoliu Hifa-Oil d.o.o. Tešanj kao kupce posebno ističe NATO snage, sa kojima ima zaključene ugovore o snabdjevanju i distribuciji svih vrsta derivata (uključujući i avio-goriva) za njihove potrebe. Poslovanje sa navedenim partnerima, podrazumjeva prolazak rigorozne procedure učešća na tenderima, a kasnije i proceduru potpisivanja ugovora, te realizaciju predmetnih ugovora, što dokazuje  mogućnosti ove kompanije da ispoštuje sve zahtjeve poslovnih partnera.

HIFA - OIL svoje poslovanje je uskladila sa najvećim svjetskim standardima podrazumjevajući sistem upravljanja kvalitetom ( ISO 9001) i zaštitom okoliša ( ISO 14001) te je takvo poslovanje potvrđeno od renomirane certifikacijske kuće TUV Bajern Sava.


Sarajevo Airport Magazine

Oglasna ploča
Politike ISU i Okolinski izvještaji