>

19.05.2017 Spašena zaštićena vrsta sova Mala ušara koja se nalazi na crvenoj listi ugroženih vrsta u FBiH

Zaposlenici Međunarodnog aerodroma Sarajevo spasili su sovu Malu ušaru. Riječ je o zaštićenoj vrsti koja se nalazi na crvenoj listi ugroženih vrsta u FBiH, te je njena zaštita time još važnija.

Na preporuku organizacija za zaštitu životinja, zaposlenici aerodroma su najprije vratili ptića u gnijezdo. Kako je ptić i nakon toga u više navrata ispadao iz gnijezda na tlo, gdje bi ga odmah napale vrane, u konačnici je kontaktirana Veterinarska stanica Sarajevo, čiji zaposlenici su ga preuzeli i zbrinuli.

 

 

 

S obzirom da je počela sezona izlaska sova iz gnijezda jer je u prirodi mladunaca Male ušare da izlaze iz gnijezda i šetaju po okolnim granama, pri čemu često padaju na tlo gdje postaju žrtve pasa i mačaka i tada je pomoć ljudi dobrodošla.  Međunarodni aerodrom Sarajevo se pridružuje pozivima organizacija za zaštitu životinja da ukoliko nađete mladunca Male ušare na tlu, najbolja pomoć koju mu možete pružiti je da ga popnete na neku višu granu drveta. Ako je mala sova vidno povrijeđena, onda joj je potrebna pomoć veterinara.

Na lokaciji Međunarodnog aerodroma Sarajevo, u blizini zgrade terminala primjećeno je gnijezdo sa dva ptića. Osoblje aerodroma je upoznato sa prisustvom ove zaštićene vrste na ovoj lokaciji, te će nastaviti motriti istu s ciljem njene dalje zaštite. 


Sarajevo Airport Magazine

Oglasna ploča
Politike ISU i Okolinski izvještaji