>

19.06.2017 Direktor Međunarodnog aerodroma Sarajevo sudjelovao na ACI konferenciji u Parizu

 
Direktor Međunarodnog aerodroma Sarajevo Armin Kajmaković, sudjelovao  je  na 27. godišnjoj Skupštini Airports Council International – ACI EUROPE,  udruženju europskih aerodroma, gdje je održao niz sastanaka sa predstavnicima većeg broja europskih aerodroma,  te sa generalnim direktorom ACI EUROPE, Olivierom Jankovecem.
ACI EUROPE zastupa interese preko 500 aerodroma u 45 europskih zemalja, preko kojih se odvija više od 90% europskog komercijalnog avio prometa. Na konferenciji je istaknuto da su 2016. godine europski aerodromi po prvi put opslužili više od 2 milijarde putnika, a nakon tri godine održivog rasta od preko 5%. Iznesena su očekivanja da će se zračni promet u Europi udvostručiti do 2030. godine.
Tijekom sastanka sa direktorom Jankovecem, direktor Kajmaković  je naglasio je da će Aerodrom Sarajevo i ove godine ostvariti rast prometa, te da iz godine u godinu bilježi porast od preko 8 posto, što je više od europskog prosjeka. Informirao ga je i o ambicioznim  infrastrukturnim  projektima, a posebno o  aktivnostima  na izgradnji novog putničkog Terminala, sve sa ciljem daljih širenja kapaciteta Međunarodnog aerodroma Sarajevo i jačanja liderske uloge ovog poduzeća na bh. tržištu.


Direktor Kajmaković je istaknuo kako je Bosna i Hercegovina već uskladila bitne segmente svog zakonodavstva u području zračnog prometa sa EU zakonodavstvom, te je naglasio značajan potencijal našeg tržišta, posebno u sferi turizma. S tim u vezi, istaknuto je da gotovo svaka gospodarska grana u našoj zemlji, a posebno u široj sarajevskoj regiji, ima korist od preko 900.000 putnika koji će ove godine proći kroz sarajevski  aerodrom. Oni odsjedaju u hotelima, koriste brojne druge usluge, kupuju, šire gospodarsku suradnju.

Obnavljanjem članstva u ovom udruženju, Međunarodni aerodrom Sarajevo je reafirmirao svoje ciljeve, da aktivno sudjeluje  u međunarodnim aktivnostima na ovom polju, te da postane jedan od vodećih aerodroma u regionu, prepoznatljiv po visokom kvalitetu usluga, sigurnosti i redovnosti u zračnom transportu, ali i respektabilan partner aviokompanijama i ostalim korisnicima aerodromskih usluga.


Sarajevo Airport Magazine

Oglasna ploča
Politike ISU i Okolinski izvještaji